Paź 142012
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 14 października 2012 roku

 o przywróceniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Przywraca się do służby wojskowej Jego Ekscelencję hrabiego Albona z Cintry w stopniu wojskowym Komandora.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Daniło baron de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.