Paź 192012
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 19 października 2012 roku

o powołaniu dyrektora departamentu wywiadu i kontrwywiadu.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Powołuję Jego Ekscelencję Komandora Albona z Cintry na stanowisko Dyrektora Departamentu Wywiadu i Kontrwywiadu.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Daniło baron de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

 

Sorry, the comment form is closed at this time.