lis 252012
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 25 listopada 2012 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskiej Marynarki Wojennej.

I. Powołuję do służby:
(1) Pluton Dowodzenia i Łączności KDOW w sile 48 marynarzy,
(2) Pluton Logistyki KDOW w sile 48 marynarzy,
(3) Pluton Dowodzenia KDU w sile 48 marynarzy,
(4) Pluton Łączności i Rozpoznania KDU w sile 48 marynarzy,
(5) Pierwszy Pluton Logistyki KDU w sile 48 marynarzy,
(6) Drugi Pluton Logistyki KDU w sile 48 marynarzy,
(7) Patrolowiec klasy Brzytwa o numerze i imieniu OJKM PC-1 „Bollya”; stan załogi okrętu wynosi 40 marynarzy.

II. Pluton Dowodzenia KDU, Pluton Łączności i Rozpoznania KDU, 1. Pluton Logistyki KDU i 2. Pluton Logistyki KDU znajdą się w składzie Chorągwi Wsparcia KDU, której bazą i kwaterą jej dowódcy jest Novigrad.

III. Chorągiew Wsparcia KDU jest podporządkowana dowództwu KDU.

IV. Pluton Dowodzenia i Łączności KDOW i Pluton Logistyki KDOW są podporządkowane dowództwu KDOW.

V. Patrolowiec OJKM PC-1 „Bollya” wejdzie w skład 1. EOW.

VI. Dowódcy w/w jednostek mają prawo ustalić i używać wzory emblematów.

VII. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło baron de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.