lis 272012
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 27 listopada 2012 roku

o symbolach używanych przez Królewską Marynarkę Wojenną.

I. Ilekroć w niniejszym postanowieniu jest mowa o barwie czerwonej, niebieskiej, białej i złotej, rozumie się przez to barwy zdefiniowane w ustawie federalnej z dnia 9 października 2002 roku o fladze Królestwa. Jeżeli w postanowieniu mowa o barwie ziemi, rozumie się przez nią barwę określoną w standardzie:
(1) RGB: 148,138,84;
(2) HSL: 36,70,116;
(3) CMYK: 0,7,43,42.

II. Godłem Królewskiej Marynarki Wojennej jest orzeł królewski z kotwicą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

III. Banderą Królewskiej Marynarki Wojennej jest flaga Królestwa Dreamlandu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.

IV. Proporzec Królewskiej Marynarki Wojennej stanowi kwadratowa flaga barwy niebieskiej, na której znajduje się pięciopłatkowy kwiat a pod nim dwie skrzyżowane kotwice. Wzór proporca stanowi załącznik nr 3 do niniejszego postanowienia.

V. Flagę Królewskiej Marynarki Wojennej stanowi prostokątna flaga o stosunku długości boków 13 do 6, z wycięciem w kształcie trójkąta prostokątnego, barwy niebieskiej, na której znajduje się pośrodku godło Królewskiej Marynarki Wojennej. Wzór flagi stanowi załącznik nr 4 do niniejszego postanowienia.

VI. Znakami funkcyjnymi są proporce i flagi podnoszone na okrętach wojennych, kiedy na ich pokładzie przebywa osoba, której przysługuje określony proporzec lub flaga. Do znaków funkcyjnych zalicza się:
(1) Proporzec Króla Dreamlandu, określony odrębnymi przepisami, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego przebywa Król Dreamlandu,
(2) Proporzec Królewskiego Domu Ebruzów, określony odrębnymi przepisami, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego przebywa król senior,
(3) Flagę morską Marszałka Armii Królewskiej, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego przebywa Marszałek Armii Królewskiej. Flagę Marszałka Armii Królewskiej stanowi prostokątna flaga o stosunku długości boków 5 do 3 z wycięciem w kształcie trójkąta rozwartokątnego, barwy niebieskiej z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej pośrodku w górnej części flagi oraz trzema pięciopłatkowymi kwiatami ułożonymi razem z koroną u szczytu, w kształt rombu znajdującego się w dolnej lewej części flagi. Wzór flagi stanowi załącznik nr 5 do niniejszego postanowienia,
(4) Flagę Lorda Admirała Królewskiej Marynarki Wojennej, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego przebywa Lord Admirał Królewskiej Marynarki Wojennej. Flagę Lorda Admirała stanowi prostokątna flaga o stosunku długości boków 5 do 3 z wycięciem w kształcie trójkąta rozwartokątnego, barwy niebieskiej z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej pośrodku w górnej części flagi oraz czterema pięciopłatkowymi kwiatami ułożonymi w kształt rombu znajdującego się w dolnej lewej części flagi. Wzór flagi stanowi załącznik nr 6 do niniejszego postanowienia,
(5) Flagę admiralską, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego przebywa admirał Królewskiej Marynarki Wojennej. Flagę admiralską stanowi prostokątna flaga o stosunku długości boków 5 do 3 z wycięciem w kształcie trójkąta rozwartokątnego, barwy niebieskiej z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej pośrodku w górnej części flagi i trzema pięciopłatkowymi kwiatami ułożonymi w dolnej części flagi w kształt trójkąta. Wzór flagi stanowi załącznik nr 7 do niniejszego postanowienia,
(6) Flagę wiceadmiralską, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego przebywa wiceadmirał Królewskiej Marynarki Wojennej. Flagę wiceadmiralską stanowi prostokątna flaga o stosunku długości boków 5 do 3 z wycięciem w kształcie trójkąta rozwartokątnego, barwy niebieskiej z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej pośrodku w górnej części flagi i dwoma pięciopłatkowymi kwiatami ułożonymi w dolnej części flagi w linii. Wzór flagi stanowi załącznik nr 8 do niniejszego postanowienia,
(7) Flagę kontradmiralską, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego przebywa kontradmirał Królewskiej Marynarki Wojennej. Flagę kontradmiralską stanowi prostokątna flaga o stosunku długości boków 5 do 3 z wycięciem w kształcie trójkąta rozwartokątnego, barwy niebieskiej z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej pośrodku w górnej części flagi i jednym pięciopłatkowym kwiatem ułożonym w dolnej części flagi. Wzór flagi stanowi załącznik nr 9 do niniejszego postanowienia,
(8) Proporzec dowódcy floty, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego wchodzącego w skład floty przebywa dowódca floty Królewskiej Marynarki Wojennej. Proporzec dowódcy floty stanowi trapez o stosunku długości wysokości i podstawy dolnej 13 do 6, o długości podstawy górnej równej 3 z wycięciem w kształcie trójkąta równobocznego, przedzielonej pasem niebieskim po lewej stronie i pasem złotym po prawej, z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej po lewej stronie w górnej części proporca. Wzór proporca stanowi załącznik nr 10 do niniejszego postanowienia,
(9) Proporzec dowódcy flotylli, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego wchodzącego w skład flotylli przebywa dowódca flotylli Królewskiej Marynarki Wojennej. Proporzec dowódcy flotylli stanowi trapez o stosunku długości wysokości i podstawy dolnej 13 do 6, o długości podstawy górnej równej 3 z wycięciem w kształcie trójkąta równobocznego, przedzielonej pasem niebieskim po lewej stronie i pasem białym po prawej, z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej po lewej stronie w górnej części proporca. Wzór proporca stanowi załącznik nr 11 do niniejszego postanowienia,
(10) Proporzec dowódcy grupy bojowej, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego wchodzącego w skład grupy bojowej przebywa dowódca grupy bojowej Królewskiej Marynarki Wojennej. Proporzec dowódcy grupy bojowej stanowi trapez o stosunku długości wysokości i podstawy dolnej 13 do 6, o długości podstawy górnej równej 3 z wycięciem w kształcie trójkąta równobocznego, przedzielonej pasem niebieskim po lewej stronie i pasem czerwonym po prawej, z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej po lewej stronie w górnej części proporca. Wzór proporca stanowi załącznik nr 12 do niniejszego postanowienia,
(11) Proporzec dowódcy dywizjonu, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego wchodzącego w skład dywizjonu przebywa dowódca dywizjonu Królewskiej Marynarki Wojennej. Proporzec dowódcy dywizjonu stanowi trapez o stosunku długości wysokości i podstawy dolnej 13 do 6, o długości podstawy górnej równej 3 z wycięciem w kształcie trójkąta równobocznego, barwy niebieskiej przedzielonym pasem białym po prawej części proporca, z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej po lewej stronie w górnej części proporca. Wzór proporca stanowi załącznik nr 13 do niniejszego postanowienia,
(12) Proporzec dowódcy eskadry, jeżeli na pokładzie okrętu wojennego wchodzącego w skład eskadry przebywa dowódca eskadry Królewskiej Marynarki Wojennej. Proporzec dowódcy eskadry stanowi trapez o stosunku długości wysokości i podstawy dolnej 13 do 6, o długości podstawy górnej równej 3 z wycięciem w kształcie trójkąta równobocznego, przedzielonej pasem niebieskim po lewej stronie oraz pasami białym i czerwonym po prawej, z godłem Królewskiej Marynarki Wojennej po lewej stronie w górnej części proporca. Wzór proporca stanowi załącznik nr 14 do niniejszego postanowienia,
(13) Proporzec dowódcy, jeżeli dowódca nosi dowolny tytuł honorowy i posiada własny herb. Wzór proporca zatwierdza Lord Admirał.

VII. Podnoszenie flag, bander i proporców na okrętach wojennych Królewskiej Marynarki Wojennej określają odrębne przepisy.

VIII. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Daniło baron de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.