Gru 262012
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 26 grudnia 2012 roku

o nadaniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Mianuję Jego Ekscelencję chorążego Gregory hrabiego de Corylusa na stopień wojskowy porucznika sił powietrznych.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.