lut 132013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 13 lutego 2013 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskiej Marynarki Wojennej.

I. Powołuję do służby:
(1) krążownik klasy Sea King o numerze i imieniu OJKM KK-5 „Ebruz”,
(2) niszczyciel klasy Harpun o numerze i imieniu OJKM NS-6 „Mateusz C. Shakur”,
(3) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OJKM FR-9 „Badentorg”.

II. Stany załóg okrętów wynoszą:
(1) dla krążownika 400 marynarzy,
(2) dla niszczyciela 330 marynarzy,
(3) dla fregaty rakietowej 220 marynarzy.

III. Okręty powyższe wchodzą w skład Trzeciej Eskadry Królewskiej wchodzą. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Buuren.

IV. Dowódca eskadry ma prawo ustalić i używać wzory emblematów.

V. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.