lut 192013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 19 lutego 2013 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskiej Marynarki Wojennej.

I. Powołuję do służby:
(1) chorągwie piechoty morskiej o numerach od 45 do 66, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 16 samochodów wersji podstawowej, 10 kołowych transporterów opancerzonych, 8 amfibii i 4 ciężarówki wojskowe,
(2) baterie artylerii polowej o numerach od 108 do 111, w sile po 96 żołnierzy wyposażonych w 20 samochodów bojowych wersji artyleryjskiej, przystosowanych do ciągnienia 12 dział,
(3) szwadrony lekkich czołgów pływających o numerach od 6 do 12, w sile po 144 żołnierzy wyposażonych w 16 czołgów lekkich i 6 kołowych transporterów opancerzonych,
(4) chorągwie bojowych wozów piechoty o numerach od 1 do 6, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 20 bojowych wozów piechoty i 4 kołowe transportery opancerzone,
(5) chorągiew dowodzenia i łączności o numerze 20, w sile 192 żołnierzy wyposażonych w 10 samochodów bojowych wersji podstawowej, 6 pojazdów dowodzenia, 2 pojazdy łączności i 6 kołowych transporterów opancerzonych,
(6) chorągwie rozpoznania o numerach od 13 do 16, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 10 samochodów bojowych wersji podstawowej, 5 mobilnych stacji radarowych, 2 pojazdy łączności i 6 kołowych transporterów opancerzonych,
(7) chorągwie pojazdów obrony przeciwlotniczej o numerach od 25 do 32, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 10 samochodów bojowych wersji podstawowej, 20 samochodów bojowych wersji z karabinem przeciwlotniczym i 8 kołowych pojazdów z wyrzutnią rakiet przeciwlotniczych,
(8) chorągwie saperów o numerach od 13 do 16, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej, 10 samochodów saperskich i 5 kołowych transporterów opancerzonych,
(9) chorągwie inżynieryjne o numerach 20 i 21, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej, 4 samochody saperskie, 6 amfibii, 4 wozy inżynieryjne, 5 pojazdów holowniczych, 5 pojazdów gąsienicowych, 4 buldożery i 2 dźwigi,
(10) chorągwie zaopatrzeniowe o numerach od 31 do 33, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 4 samochody bojowe wersji podstawowej i 43 ciężarówki wojskowe,
(11) chorągwie transportowe o numerach 16 i 17, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 4 samochody bojowe wersji podstawowej, 4 kołowych transporterów opancerzonych i 24 ciężarówki wojskowe,
(12) chorągwie medyczne o numerach od 25 do 28, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej, 30 ambulansów i 1 pojazd szpitalu polowego.

II. W skład:
(1) Siódmego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzi zamiast 5. Szwadronu Czołgów Pływających 43. Bateria Artylerii Polowej,
(2) Ósmego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzi zamiast 3. Szwadronu Czołgów Pływających 42. Bateria Artylerii Polowej,
(3) Dziewiątego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzi zamiast 4. Szwadronu Czołgów Pływających 39. Bateria Artylerii Polowej,
(4) Dziesiątego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 8., 9. i 23. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 19. Bateria Artylerii Ciężkiej,
(5) Jedenastego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 19., 24. i 45. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 45. Bateria Artylerii Polowej,
(6) Dwunastego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 50., 51. i 52. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 21. Bateria Artylerii Ciężkiej,
(7) Trzynastego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 46., 63. i 66. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 23. Bateria Artylerii Ciężkiej,
(8) Czternastego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 47., 53. i 54. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 22. Bateria Artylerii Ciężkiej,
(9) Piętnastego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 62., 64. i 65. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 108. Bateria Artylerii Polowej,
(10) Szesnastego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 57., 59. i 61. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 111. Bateria Artylerii Polowej,
(11) Siedemnastego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 48., 49. i 55. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 110. Bateria Artylerii Polowej,
(12) Osiemnastego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 56., 58. i 60. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 109. Bateria Artylerii Polowej,
(13) Siódmego Dywizjonu Pancernego wchodzi dodatkowo 2. Chorągiew Wozów Bojowych,
(14) Ósmego Dywizjonu Pancernego wchodzą: 7. i 8. Szwadron Czołgów Pływających oraz 6. Chorągiew Wozów Bojowych,
(15) Dziewiątego Dywizjonu Pancernego wchodzą: 6. i 9. Szwadron Czołgów Pływających oraz 5. Chorągiew Wozów Bojowych,
(16) Dziesiątego Dywizjonu Pancernego wchodzą: 3. i 10. Szwadron Czołgów Pływających oraz 1. Chorągiew Wozów Bojowych,
(17) Jedenastego Dywizjonu Pancernego wchodzą: 4. i 5. Szwadron Czołgów Pływających oraz 3. Chorągiew Wozów Bojowych,
(18) Dwunastego Dywizjonu Pancernego wchodzą: 11. i 12. Szwadron Czołgów Pływających oraz 4. Chorągiew Wozów Bojowych,
(19) Siódmego Batalionu Obrony Przeciwlotniczej wchodzą: 25., 26., 27. i 28. Chorągiew Pojazdów Obrony Przeciwlotniczej,
(20) Ósmego Batalionu Obrony Przeciwlotniczej wchodzą: 29., 30., 31. i 32. Chorągiew Pojazdów Obrony Przeciwlotniczej,
(21) Siódmego Batalionu Dowodzenia wchodzą: 10. i 11. Chorągiew Dowodzenia i Łączności oraz 14. i 15. Chorągiew Rozpoznania,
(22) Ósmego Batalionu Dowodzenia wchodzą: 12. i 20. Chorągiew Dowodzenia i Łączności oraz 13. i 16. Chorągiew Rozpoznania,
(23) Siódmego Batalionu Medycznego wchodzą: 6., 7. i 25. Chorągiew Medyczna oraz 5. Chorągiew Transportowa,
(24) Ósmego Batalionu Medycznego wchodzą: 26., 27. i 28. Chorągiew Medyczna oraz 6. Chorągiew Transportowa,
(25) Siódmego Batalionu Inżynieryjnego wchodzą: 7. i 8. Chorągiew Inżynieryjna oraz 13. i 15. Chorągiew Saperów,
(26) Ósmego Batalionu Inżynieryjnego wchodzą: 20. i 21. Chorągiew Inżynieryjna oraz 14. i 16. Chorągiew Saperów,
(27) Siódmego Batalionu Zaopatrzenia wchodzą: 10., 11. i 12. Chorągiew Zaopatrzenia oraz 16. Chorągiew Transportowa,
(28) Ósmego Batalionu Zaopatrzenia wchodzą: 31., 32. i 33. Chorągiew Zaopatrzenia oraz 17. Chorągiew Transportowa.

III. Rozwiązuje się:
(1) bataliony wsparcia o numerach od 11 do 15,
(2) Ósmy Dywizjon Wsparcia Ogniowego.
Jednostki wojskowe wchodzące w ich skład przenosi się do innych formacji.

IV. W skład:
(1) Cintryjskiego Pułku Piechoty Morskiej wchodzi 7. Dywizjon Pancerny,
(2) Pierwszego Novigradzkiego Pułku Piechoty Morskiej wchodzi 9. Dywizjon Pancerny,
(3) Drugiego Novigradzkiego Pułku Piechoty Morskiej wchodzi 10. Dywizjon Pancerny,
(4) Efryckiego Pułku Piechoty Morskiej wchodzą: 10., 11. i 15. Bataliony Piechoty Morskiej oraz 8. Dywizjon Pancerny; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Morburg,
(5) Mariborskiego Pułku Piechoty Morskiej wchodzą: 12., 13. i 16. Bataliony Piechoty Morskiej oraz 11. Dywizjon Pancerny; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Maribor,
(6) Monderyjskiego Pułku Piechoty Morskiej wchodzą: 14., 17. i 18. Bataliony Piechoty Morskiej oraz 12. Dywizjon Pancerny; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Dreamopolis,
(7) Gedańskiego Pułku Wsparcia Operacji Morskich wchodzą: 8. Batalion Dowodzenia, 8. Batalion Obrony Przeciwlotniczej, 8. Batalion Zaopatrzenia i 7. Batalion Inżynieryjny,
(8) Efryckiego Pułku Wsparcia Operacji Morskich wchodzą: 7. Batalion Dowodzenia, 7. Batalion Obrony Przeciwlotniczej, 7. Batalion Zaopatrzenia i 8. Batalion Inżynieryjny; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Morburg.

V. Efrycki Pułk Piechoty Morskiej, Efrycki Pułk Wsparcia Operacji Morskich, Mariborski Pułk Piechoty Morskiej i Monderyjski Pułk Piechoty Morskiej oraz 7. Batalion Medyczny wchodzą w skład Drugiej Brygady Piechoty Morskiej, której kwatera mieści się w mieście Morburg.

VI. 8. Batalion Medyczny wchodzi w skład I Brygady Piechoty Morskiej.

VII. Dowódcy w/w jednostek mają prawo ustalić i używać wzory emblematów.

VIII. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

br /

Sorry, the comment form is closed at this time.