Mar 152013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 15 marca 2013 roku

o przywróceniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Przywraca się do służby wojskowej Jego Ekscelencję Wincentego Wałachowskiego w stopniu wojskowym Bosmana.

II. Bosman Wincenty Wałachowski otrzymuje przydział na okręt OJKM KK-2 „Kaworu Nagisa”.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.