Mar 232013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 23 marca 2013 roku

o powołaniu komendanta okręgu wojskowego.

I. Odwołuję Jego Ekscelencję Porucznika Gregory de Corylusa ze stanowiska Komendanta Efryckiego Okręgu Wojskowego oraz ze stanowiska Komendanta Temeryjskiego Okręgu Wojskowego.

II. Powołuję Jego Ekscelencję Porucznika Gregory de Corylusa na stanowisko Komendanta Efrycko-Temeryjskiego Okręgu Wojskowego.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.