sie 012013
 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 1 sierpnia 2013 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Marszałka Armii Naszej postanawiamy, co następuje:

I. Ilekroć w niniejszym postanowieniu mowa jest o barwie niebieskiej, czerwonej, białej i złotej rozumie się przez nie barwy narodowe Królestwa Dreamlandu określone Ustawą Federalną z dnia 9 października 2002 roku o fladze Królestwa.

II. Sztandar wojskowy rodzaju sił zbrojnych Armii Królewskiej składa się z płata, drzewca i głowicy.

III. Płat sztandaru wojskowego stanowi tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm barwy czerwonej po obu stronach, obszyta obustronnie wzdłuż obwodu złotą taśmą o szerokości 1,5 cm. Trzy krawędzie płata sztandaru z wyjątkiem tej przeznaczonej dla mocowania na drzewcu obszyte są złotą frędzlą długości 5 cm.

IV. Na awersie (stronie prawej) sztandaru widnieje krzyż kawalerski barwy niebieskiej, a na nim symetrycznie w centrum płata godło Królestwa Dreamlandu w białym okręgu otoczonym złotym wieńcem laurowym. W narożnikach płatu między ramionami krzyża w białych okręgach otoczonych złotymi wieńcami laurowymi znajdują się:
(1) herb arcyksięcia Nimitza na cześć pierwszego stratega Królestwa Dreamlandu, imieniem którego nazwano najwyższe odznaczenie wojskowe – Medal Nimitza; w lewym dolnym rogu płata;
(2) herb miasta Domeny Królewskiej, w którym mieści się kwatera dowódcza Generalicji bądź Admiralicji danego rodzaju sił zbrojnych; w lewym górnym rogu płata;
(3) godło małe Armii Królewskiej; w prawym górnym rogu płata;
(4) godło małe danego rodzaju sił zbrojnych; w prawym dolnym rogu płata.

V. Na rewersie (stronie lewej) sztandaru widnieje krzyż kawalerski barwy niebieskiej, a na nim symetrycznie w centrum płata złoty napis dewizy Armii Królewskiej: „HONOR I OJCZYZNA” w otoku z złotego wieńca laurowego. W narożnikach płatu między ramionami krzyża znajdują się złote napisy skrótu nazwy rodzaju sił zbrojnych w otoku złotych wieńców laurowych.

VI. Drzewce sztandaru wojskowego o długości 255 cm wykonane jest z drewna tłoczonego o średnicy 4 cm. Drzewce jest dwudzielne, połączone metalowym gwintowanym złączem. W górnej części zakończony jest głowicą. Dolny koniec drzewca zakończony jest metalowym okuciem.

VII. Głowicą sztandaru wojskowego stanowi metalowy orzeł według wzoru z godła Królestwa, bez korony osadzony na drzewu ogonem.

VIII. Podług tak ustalonych opisów nadajemy sztandary Królewskim Wojskom Lądowym, Królewskim Siłom Powietrznym, Królewskiej Marynarce Wojennej, Gwardii Królewskiej oraz Królewskim Wojskom Specjalnym.

IX. Sztandary wojskowe upublicznia się na stronie internetowej Armii Królewskiej.

X. Żołnierze Armii Królewskiej winni otaczać sztandary wojskowe najwyższą czcią i szacunkiem.

XI. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.

Sorry, the comment form is closed at this time.