Sie 092013
 

KOMUNIKAT SZTABU GENERALNEGO
Armii Królestwa Dreamlandu

z dnia 9 sierpnia 2013 roku

W związku z wystąpieniem ostatnich okoliczności po 2 sierpnia 2013 r. z udziałem byłych komendantów okręgów wojskowych: Furijsko-Lardyjskiego oraz Efrycko-Temeryjskiego Armia Królewska podjęła kroki mające na celu zmaksymalizowanie bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia określonego rodzaju ryzyka, tj. psychologicznego, informacyjnego i informatycznego. Efektem takiej taktyki odpowiedzi na zagrożenie były działania podjęte przez Armię Jego Królewskiej Mości na trzech płaszczyznach, o których publicznie Sztab nie może poinformować.

Informacja na temat bezpieczeństwa: nie istniało poważne ani nawet średnie zagrożenie. Armia podjęła środki adekwatne do sytuacji, zgodne z prawem, miarodajne do w/w ryzyk oraz umożliwiające wyciągnięcie nauki z tych zdarzeń celem dalszej reformy Armii Królewskiej i zwiększania tak bezpieczeństwa Królestwa jak i nie ograniczanych możliwości udziału w siłach zbrojnych.

Informacja na temat jednostki pływającej użytej przez odwołanych komendantów: JE van der Targaryen był żołnierzem wojsk lądowych, JE von Richtoffen był żołnierzem sił powietrznych. Nie mieli oni zatem nawet podstawowego rozeznania jaką jednostką floty dowodzą. Żaden okręt wojenny KMW nie opuścił portu bez rozkazu. Nie wiadomo zatem czym dowodzili w/w żołnierze, jednak nie była to własność Królewskiej Marynarki Wojennej. Nie zdziwił zatem też fakt, że okręt niewiadomego pochodzenia dowodzony przez ludzi niezwiązanych z morzem szybko został przejęty przez Solardię.

Informacja na temat reakcji marynarki wojennej Wielkiego Księstwa Solardii: gotowość i zdolność obronna Wielkiego Księstwa jest powodem do naszego zadowolenia. Wzrastając w siłę umacnia bezpieczeństwo na Morenice. Sztab Generalny Armii Królewskiej wyraził podziękowania za zwrot „tajemniczej jednostki”.

Szczegółowy raport z ostatnich wydarzeń zostanie przedstawiony Koronie, Radzie Królestwa oraz Izbie Poselskiej. Z uwagi na tematykę raport zostanie złożony wraz z wnioskiem o utajnienie ewentualnych debat.

(-) marsz. Daniło markiz de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.