Sie 122013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2013 roku

o wymierzeniu kar dyscyplinarnych.

Działając na podstawie pkt. XXI ust. 4 Postanowienia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 4 października 2012 roku o stopniach wojskowych sił zbrojnych Armii Królewskiej,

postanawiam, co następuje:

I. Mając na uwadze dezercję, podejrzenie popełnienia przestępstw z kilku artykułów Kodeksu Karnego, prowadzenie infiltracji dreamlandzkiego społeczeństwa, narażanie na szwank dobrego imienia Armii Królewskiej i żołnierzy oraz inne uchybienia w stosunku do przełożonego, próby zagarnięcia mienia wojskowego, wymierzam byłemu żołnierzowi Jego Ekscelencji Tobiaszowi von Richtoffenowi karę dyscyplinarną degradacji do stopnia kaprala.

II. Mając na uwadze dezercję, prowadzenie wspólnych działań z kapralem Tobiaszem von Richtoffenem, oświadczenie nieprawdy przed przełożonym, narażanie na szwank dobrego imienia Armii Królewskiej i żołnierzy oraz inne uchybienia w stosunku do przełożonego, próby zagarnięcia mienia wojskowego wymierzam byłemu żołnierzowi Kantazo van der Targaryen karę dyscyplinarną degradacji do stopnia kaprala.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło markiz de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.