Sie 192013
 

POSTANOWIENIE KOMENDANTA
FURIJSKO-LARDYJSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO

z dnia 19 sierpnia 2013 roku

ws. powołania Dowódcy Bazy Wojskowej „MORGW”

Na podstawie pkt. III (3) Zarządzenia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 23 marca 2013 roku o okręgach wojskowych,

postanawia się, co następuje:

I. Powołuje się kaprala Raffo Volfie na stanowisko Dowódcy Bazy Wojskowej „MORGW”.

II. Postanowienie jest wiążące z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło markiz de la Vega
p.o. Komendanta Furijsko-Lardyjskiego Okręgu Wojskowego

Sorry, the comment form is closed at this time.