Sty 062014
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 6 stycznia 2014 roku

Ja, marsz. Daniel markiz von Witt, Marszałek Armii Królewskiej, działając na podstawie pkt. IX Postanowienia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 10 października 2012 roku z późniejszymi zmianami o zasadach służby wojskowej,

z wniosku JE kpt. mar. Mackenzie Gordon-Allen, postanawiam, co następuje:

I. Przenosi się kapitan marynarki Mackenzie Gordon-Allen do rezerwy.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.