Sie 202011
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 20 sierpnia 2011 roku

o nadaniu stopnia wojskowego

I. Mianuję Jego Ekscelencję Michała barona Nadolanczyka na stopień starszego szeregowego i wcielam go w szeregi Dywizjonu Obrony Powietrznej Dreamlandu.

II. Niniejsze postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Marszałek sir Mateusz Sowiński
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.