Sie 202011
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 20 sierpnia 2011 roku

o nadaniu stopnia wojskowego, dowódcy Królewskich Wojsk Lądowych

I. Mianuję Jego Ekscelencję Tomasza barona Barneya na stopień Pułkownika i mianuję go Dowódcą Królewskich Wojsk Lądowych.

II. Niniejsze postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Marszałek sir Mateusz Sowiński
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.