Sie 222011
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 20 sierpnia 2011 rok

o nadaniu stopnia wojskowego, dowódcy Dywizjonu Obrony Powietrznej Dreamlandu

I. Mianuję Jego Ekscelencję Michała barona Nadolanczyka na stopień Chorążego i mianuję go dowódcą Dywizjonu Obrony Powietrznej Dreamlandu.

II. Niniejsze postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Marszałek sir Mateusz Sowiński
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.