Sie 222011
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 20 sierpnia 2011 roku

o nadaniu stopnia wojskowego, dowódcy Królewskich Sił Specjalnych

I. Mianuję Jego Ekscelencję Szymona Błauciaka na stopień Majora i mianuję go Dowódcą Królewskich Sił Specjalnych.

II. Niniejsze postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Marszałek sir Mateusz Sowiński
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.