sty 022012
 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 2 stycznia 2012 roku

My, Artur Piotr, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Mianujemy Jego Ekscelencję Hansa wicehrabiego von Witt na stopień marszałka.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

_________________
(-) Artur I Piotr, R.

Sorry, the comment form is closed at this time.