cze 182012
 

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 18 czerwca 2012 roku

Ja, król senior Pavel Svoboda, Regent Królestwa, sprawując swój Urząd z Woli i w Imieniu

Jego Królewskiej Mości Artura Piotra, Króla Dreamlandu, Najwyższego Zwierzchnika Morlandu, Surmali, Unii Saudadzkiej i Weblandu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa, etc.

postanawiam, co następuje:

I. Przyjmuję rezygnację Hansa wicehrabiego von Witta ze stanowiska Marszałka Armii.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Pavel Svoboda, r.s.
Regent Królestwa

Sorry, the comment form is closed at this time.