lis 052012
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 5 listopada 2012 roku

o żołdzie.

I. Żołd przysługuje żołnierzom służby czynnej od dnia przyjęcia do służby wojskowej i wynosi w ujęciu miesięcznym dla:
(1) kaprala (mata) 2.000 D,
(2) sierżanta (wachmistrza, ogniomistrza, bosmana) 2.250 D,
(3) chorążego (bosmana floty) 2.500 D,
(4) porucznika (porucznika marynarki) 2.750 D,
(5) kapitana (rotmistrza, kapitana marynarki) 3.000 D,
(6) majora (komandora podporucznika) 3.250 D,
(7) podpułkownika (komandora porucznika) 3.500 D,
(8) pułkownika (komandora) 3.750 D,
(9) generała brygady (generała grupy, kontradmirała) 4.000 D,
(10) generała dywizji (wiceadmirała) 4.250 D,
(11) generała (admirała) 4.500 D.

II. Żołd płatny jest do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

III. Żołd członka Sztabu Generalnego wynosi 110% wysokości żołdu należnego członkowi Sztabu Generalnego z racji posiadanego przezeń stopnia wojskowego.

IV. Żołd Marszałka Armii Królewskiej wynosi 110% maksymalnego żołdu należnego w Armii Królewskiej w danym czasie, a w przypadku braku tej podstawy – 4.000 D.

V. Za niepełne miesiące służby wojskowej przysługuje żołd odpowiednio pomniejszony.

VI. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Daniło baron de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.