sty 132013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 13 stycznia 2013 roku

o utworzeniu okręgów wojskowych.

I. Tworzy się następujące okręgi wojskowe:
(1) Efrycki Okręg Wojskowy, obejmujący wyspy: Efrytia, Kastoria, Polluksa, Redania i Rivia; którego punktem mobilizacyjnym jest Baza Wojskowa „ARES”,
(2) Furijski Okręg Wojskowy, obejmujący wyspy: Mała Furii i Wielka Furii; którego punktem mobilizacyjnym jest Książęce Miasto Buuren,
(3) Lardyjski Okręg Wojskowy, obejmujący wyspę Hekatos; którego punktem mobilizacyjnym jest Baza Wojskowa „WIDAR”,
(4) Temeryjski Okręg Wojskowy, obejmujący wyspy: Dhatar, Nowa Temeria i Temeria; którego punktem mobilizacyjnym jest Novigrad,
(5) Wielkowancki Okręg Wojskowy, obejmujący wyspę Wielka Wanta, którego punktem mobilizacyjnym jest Motley.

II. Na czele każdego okręgu wojskowego może stać powołany przez Marszałka Armii Królewskiej Komendant.

III. Komendant okręgu wojskowego ma prawo ustalić i używać wzory symboli okręgu wojskowego.

IV. Jednostki wojskowe znajdujące się na terenie okręgów wojskowych są im przyporządkowane. Komendanci mogą wydawać rozkazy wiążące jednostki wojskowe tylko za zgodą Marszałka Armii Królewskiej.

V. Komendantowi okręgu wojskowego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 1/10 uposażenia wojskowego należnego z tytułu posiadanego przez niego stopnia wojskowego.

VI. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło wicehrabia de la Vega

Sorry, the comment form is closed at this time.