lis 102012
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 8 listopada 2012 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskiej Marynarki Wojennej.

I. Powołuję do służby:
(1) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OKD FR-2 „Morland”,
(2) korwetę rakietową klasy Mieczyk o numerze i imieniu OKD KR-3 „Cintra”,
(3) korwetę rakietową klasy Mieczyk o numerze i imieniu OKD KR-4 „Morburg”,
(4) korwetę rakietową klasy Mieczyk o numerze i imieniu OKD KR-5 „Satrina”,
(5) okręt wsparcia logistycznego klasy Dhatar o numerze i imieniu OKD WL-1 „OKJM Kakuty”.

II. Stany załóg powyższych okrętów wynoszą:
(1) dla fregaty rakietowej 220 marynarzy,
(2) dla korwet rakietowych po 100 marynarzy,
(3) dla okrętu wsparcia logistycznego 50 marynarzy.

III. Okręty powyższe grupuję w:
(1) Pierwszą Eskadrę Obrony Wybrzeża (oficjalny skrót: 1. EOW), składającą się z okrętów: OKD FR-2 „Morland” i OKD WL-1 „Kakuty”,
(2) Drugą Eskadrę Obrony Wybrzeża (oficjalny skrót: 2. EOW), składającą się z okrętów: OKD KR-3 „Cintra”, OKD KR-4 „Morburg” i OKD KR-5 „Satrina”.

IV. Eskadry powyższe znajdą się w składzie Królewskiego Dywizjonu Obrony Wybrzeża (oficjalny skrót: KDOW), którego portem macierzystym, bazą morską i kwaterą jego dowódcy jest miasto Cintra.

V. Mianuję Jego Ekscelencję Komandora Albona hrabiego Albona dowódcą Królewskiego Dywizjonu Obrony Wybrzeża.

VI. Dowódca w/w związków operacyjnych ma prawo ustalić i używać wzory emblematów.

VII. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Daniło baron de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.