lis 142012
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 14 listopada 2012 roku

o nadaniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Mianuję Szlachetną Lady Mackenzie Gordon-Allen na stopień wojskowy Bosmana Floty.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Daniło baron de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.