sty 142013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2013 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskiej Marynarki Wojennej.

I. Powołuję do służby:
(1) chorągwie piechoty morskiej o numerach od 1 do 32, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 16 samochodów wersji podstawowej, 8 kołowych transporterów opancerzonych, 2 samochody wersji obrony przeciwlotniczej, 4 pojazdy z wyrzutnią pocisków przeciwlotniczych, 6 amfibii i 4 ciężarówki wojskowe,
(2) chorągwie dowodzenia i łączności o numerach od 10 do 12, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 10 samochodów bojowych wersji podstawowej, 6 pojazdów dowodzenia, 2 pojazdy łączności i 6 kołowych transporterów opancerzonych,
(3) chorągwie medyczne o numerach 6. i 7., w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej, 30 ambulansów i 1 pojazd szpitalu polowego,
(4) chorągwie inżynieryjne o numerach 7. i 8., w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej, 4 samochody saperskie, 6 amfibii, 4 wozy inżynieryjne, 5 pojazdów holowniczych, 5 pojazdów gąsienicowych, 4 buldożery i 2 dźwigi,
(5) chorągwie transportowe o numerach 5. i 6., w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 4 samochody bojowe wersji podstawowej, 4 kołowych transporterów opancerzonych i 24 ciężarówki wojskowe,
(6) chorągwie zaopatrzeniowe o numerach od 10 do 12, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 4 samochody bojowe wersji podstawowej i 43 ciężarówki wojskowe,
(7) szwadrony czołgów lekkich o numerach od 1 do 5, w sile po 144 żołnierzy wyposażonych w 16 czołgów lekkich i 6 kołowych transporterów opancerzonych,
(8) baterie artylerii polowej o numerach od 38 do 45, w sile po 96 żołnierzy wyposażonych w 20 samochodów bojowych wersji artyleryjskiej, przystosowanych do ciągnienia 12 dział,
(9) baterie artylerii ciężkiej o numerach od 18 do 23, w sile po 96 żołnierzy wyposażonych w 6 kołowe transportery opancerzone i 14 samobieżnych armatohaubic.

II. W skład:
(1) Pierwszego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 10., 11. i 21. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 18. Bateria Artylerii Ciężkiej,
(2) Drugiego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 2., 20. i 22. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 20. Bateria Artylerii Ciężkiej,
(3) Trzeciego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 30., 31. i 32. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 38. Bateria Artylerii Polowej,
(4) Czwartego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 4., 6. i 7. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 40. Bateria Artylerii Polowej,
(5) Piątego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 5., 25. i 26 Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 41. Bateria Artylerii Polowej,
(6) Szóstego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 15., 16. i 17. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 44. Bateria Artylerii Polowej,
(7) Siódmego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 1., 3. i 27. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 5. Szwadron Czołgów Lekkich,
(8) Ósmego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 18., 28. i 29. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 3. Szwadron Czołgów Lekkich,
(9) Dziewiątego Batalionu Piechoty Morskiej wchodzą: 12., 13. i 14. Chorągiew Piechoty Morskiej oraz 4. Szwadron Czołgów Lekkich,
(10) Jedenastego Batalionu Wsparcia wchodzą: 8. Chorągiew Piechoty Morskiej, 11. Chorągiew Dowodzenia i Łączności, 11. Chorągiew Zaopatrzeniowa oraz 43. Bateria Artylerii Polowej,
(12) Dwunastego Batalionu Wsparcia wchodzą: 23. Chorągiew Piechoty Morskiej, 10. Chorągiew Dowodzenia i Łączności, 12. Chorągiew Zaopatrzeniowa oraz 42. Bateria Artylerii Polowej,
(13) Trzynastego Batalionu Wsparcia wchodzą: 9. Chorągiew Piechoty Morskiej, 12. Chorągiew Dowodzenia i Łączności, 10. Chorągiew Zaopatrzeniowa oraz 39. Bateria Artylerii Polowej,
(14) Czternastego Batalionu Wsparcia wchodzą: 19. Chorągiew Piechoty Morskiej, 6. Chorągiew Medyczna, 7. Chorągiew Inżynieryjna oraz 6. Chorągiew Transportowa,
(15) Piętnastego Batalionu Wsparcia wchodzą: 24. Chorągiew Piechoty Morskiej, 7. Chorągiew Medyczna, 8. Chorągiew Inżynieryjna oraz 5. Chorągiew Transportowa,
(16) Siódmego Dywizjonu Pancernego wchodzą: 1. i 2. Szwadron Czołgów Lekkich oraz 19. Bateria Artylerii Ciężkiej,
(17) Ósmego Dywizjonu Wsparcia Ogniowego wchodzą: 45. Bateria Artylerii Polowej oraz 21., 22. i 23. Bateria Artylerii Ciężkiej.

III. W skład:
(1) Cintryjskiego Pułku Piechoty Morskiej wchodzą: 1., 6. i 7. Batalion Piechoty Morskiej oraz 13. Batalion Wsparcia; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest miasto Cintra,
(2) Pierwszego Novigradzkiego Pułku Piechoty Morskiej wchodzą: 2., 5. i 8. Batalion Piechoty Morskiej oraz 12. Batalion Wsparcia; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest miasto Novigrad,
(3) Drugiego Novigradzkiego Pułku Piechoty Morskiej wchodzą: 3., 4. i 9. Batalion Piechoty Morskiej oraz 11. Batalion Wsparcia; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest miasto Novigrad,
(4) Gedańskiego Pułku Wsparcia Operacji Morskich wchodzą: 14. i 15. Batalion Wsparcia, 7. Dywizjon Pancerny oraz 8. Dywizjon Wsparcia Ogniowego; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest miasto Gedania.

IV. Pułki powyższe wchodzą w skład Pierwszej Brygady Piechoty Morskiej, której kwatera mieści się w mieście Novigrad.

V. Dowódcy w/w jednostek mają prawo ustalić i używać wzory emblematów.

VI. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.