sty 162013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2013 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskiej Marynarki Wojennej.

I. Powołuję do służby:
(1) chorągwie piechoty morskiej o numerach od 33 do 44, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 16 samochodów wersji podstawowej, 8 kołowych transporterów opancerzonych, 2 samochody wersji obrony przeciwlotniczej, 4 pojazdy z wyrzutnią pocisków przeciwlotniczych, 6 amfibii i 4 ciężarówki wojskowe,
(2) chorągwie dowodzenia i łączności o numerach od 13 do 14, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 10 samochodów bojowych wersji podstawowej, 6 pojazdów dowodzenia, 2 pojazdy łączności i 6 kołowych transporterów opancerzonych,
(3) chorągwie medyczne o numerach 8 i 9, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej, 30 ambulansów i 1 pojazd szpitalu polowego,
(4) chorągwie inżynieryjne o numerach 9 i 10, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej, 4 samochody saperskie, 6 amfibii, 4 wozy inżynieryjne, 5 pojazdów holowniczych, 5 pojazdów gąsienicowych, 4 buldożery i 2 dźwigi,
(5) chorągwie zaopatrzeniowe o numerach od 13 do 18, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 4 samochody bojowe wersji podstawowej i 43 ciężarówki wojskowe,
(6) baterie artylerii obrony wybrzeża o numerach od 1 do 54, w sile po 96 żołnierzy wyposażonych w 14 samochodów bojowych wersji artyleryjskiej, przystosowanych do ciągnienia 3 dział ciężkich i 9 dział lekkich, a ponadto 3 kołowe transportery opancerzone,
(7) baterie rakiet mobilnych krótkiego zasięgu o numerach od 1 do 18, w sile po 96 żołnierzy wyposażonych w 5 samochodów bojowych wersji artyleryjskiej, 2 kołowe transportery opancerzone i 10 mobilnych wyrzutni rakiet krótkiego zasięgu.

II. W skład:
(1) Pierwszego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 10. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 11., 12. i 21. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(2) Drugiego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 2. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 1., 2. i 9. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(3) Trzeciego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 13. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 39., 48. i 54. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(4) Czwartego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 1. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 3., 4. i 5. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(5) Piątego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 5. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 15., 22. i 23. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(6) Szóstego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 6. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 16., 24. i 26. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(7) Siódmego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 3. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 6., 7. i 8. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(8) Ósmego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 18. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 49., 50. i 53. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(9) Dziewiątego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 4. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 25., 38. i 40. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(10) Dziesiątego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 11. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 10., 13. i 19. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(11) Jedenastego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 9. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 20., 30. i 37. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(12) Dwunastego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 7. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 14., 17. i 29. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(13) Trzynastego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 8. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 41., 51. i 52. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(14) Czternastego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 14. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 18., 27. i 34. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(15) Piętnastego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 15. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 28., 31. i 32. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(16) Szesnastego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 12. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 33., 42. i 43. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(17) Siedemnastego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 17. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 45., 46. i 47. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(18) Osiemnastego Dywizjonu Obrony Wybrzeża wchodzą: 16. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu oraz 35., 36. i 44. Bateria Artylerii Obrony Wybrzeża,
(19) Szesnastego Batalionu Wsparcia wchodzą: 36. i 37. Chorągiew Piechoty Morskiej, 14. Chorągiew Dowodzenia i Łączności oraz 16. Chorągiew Zaopatrzeniowa,
(20) Siedemnastego Batalionu Wsparcia wchodzą: 33. i 38. Chorągiew Piechoty Morskiej, 13. Chorągiew Dowodzenia i Łączności oraz 17. Chorągiew Zaopatrzeniowa,
(21) Osiemnastego Batalionu Wsparcia wchodzą: 35. i 43. Chorągiew Piechoty Morskiej, 8. Chorągiew Medyczna oraz 13. Chorągiew Zaopatrzeniowa,
(22) Dziewiętnastego Batalionu Wsparcia wchodzą: 39. i 42. Chorągiew Piechoty Morskiej, 9. Chorągiew Medyczna oraz 18. Chorągiew Zaopatrzeniowa,
(23) Dwudziestego Batalionu Wsparcia wchodzą: 34. i 44. Chorągiew Piechoty Morskiej, 10. Chorągiew Inżynieryjna oraz 14. Chorągiew Zaopatrzeniowa,
(24) Dwudziestego Pierwszego Batalionu Wsparcia wchodzą: 40. i 41. Chorągiew Piechoty Morskiej, 9. Chorągiew Inżynieryjna oraz 15. Chorągiew Zaopatrzeniowa.

III. W skład:
(1) Pierwszego Wielkowanckiego Pułku Artylerii Obrony Wybrzeża wchodzą: 6., 7. i 12. Dywizjon Obrony Wybrzeża oraz 17. Batalion Wsparcia; kwaterą i bazą wojskową pułku jest Motley,
(2) Drugiego Wielkowanckiego Pułku Artylerii Obrony Wybrzeża wchodzą: 8., 11. i 14. Dywizjon Obrony Wybrzeża oraz 18. Batalion Wsparcia; kwaterą i bazą wojskową pułku jest Arona,
(3) Samantyńskiego Pułku Artylerii Obrony Wybrzeża wchodzą: 1., 3. i 9. Dywizjon Obrony Wybrzeża oraz 21. Batalion Wsparcia; kwaterą i bazą wojskową pułku jest Samanti,
(4) Efryckiego Pułku Artylerii Obrony Wybrzeża wchodzą: 2., 4. i 10. Dywizjon Obrony Wybrzeża oraz 19. Batalion Wsparcia; kwaterą i bazą wojskową pułku jest Morburg,
(5) Lazurowego Pułku Artylerii Obrony Wybrzeża wchodzą: 5., 15. i 16. Dywizjon Obrony Wybrzeża oraz 16. Batalion Wsparcia; kwaterą i bazą wojskową pułku jest Baza ARES,
(6) Redańskiego Pułku Artylerii Obrony Wybrzeża wchodzą: 13., 17. i 18. Dywizjon Obrony Wybrzeża oraz 20. Batalion Wsparcia; kwaterą i bazą wojskową pułku jest Maribor.

IV. W skład:
(1) Pierwszej Brygady Artylerii Obrony Wybrzeża wchodzą: 1. i 2. Wielkowancki Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża oraz Samantyński Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża; kwaterą dowódczą brygady jest Motley,
(2) Drugiej Brygady Artylerii Obrony Wybrzeża wchodzą: Efrycki Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża, Lazurowy Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża oraz Redański Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża; kwaterą dowódczą brygady jest Morburg.

V. Brygady powyższe wchodzą w skład Pierwszej Dywizji Artylerii Obrony Wybrzeża, której kwatera dowódcza mieści się w Morburgu.

VI. Dowódcy w/w jednostek mają prawo ustalić i używać wzory emblematów.

VII. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.