sty 172013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 17 stycznia 2013 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskich Wojsk Lądowych.

I. Powołuję do służby:
(1) chorągwie piechoty lekkiej o numerach od 53 do 96, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 30 samochodów bojowych wersji podstawowej i 4 kołowe transportery opancerzone,
(2) chorągwie pojazdów obrony przeciwlotniczej o numerach od 9 do 12, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 10 samochodów bojowych wersji podstawowej, 20 samochodów bojowych wersji z karabinem przeciwlotniczym i 8 kołowych pojazdów z wyrzutnią rakiet przeciwlotniczych,
(3) chorągwie dowodzenia i łączności o numerach od 15 do 19, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 10 samochodów bojowych wersji podstawowej, 6 pojazdów dowodzenia, 2 pojazdy łączności i 6 kołowych transporterów opancerzonych,
(4) chorągwie medyczne o numerach od 10 do 12, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej, 30 ambulansów i 1 pojazd szpitalu polowego,
(5) chorągwie inżynieryjne o numerach od 11 do 13, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej, 4 samochody saperskie, 6 amfibii, 4 wozy inżynieryjne, 5 pojazdów holowniczych, 5 pojazdów gąsienicowych, 4 buldożery i 2 dźwigi,
(6) chorągwie transportowe o numerach 7 i 8, w sile 192 żołnierzy wyposażonych w 4 samochody bojowe wersji podstawowej, 14 kołowych transporterów opancerzonych i 4 ciężarówki wojskowe,
(7) chorągwie zaopatrzeniowe o numerach od 19 do 22, w sile po 192 żołnierzy wyposażonych w 4 samochody bojowe wersji podstawowej i 43 ciężarówki wojskowe,
(8) baterie artylerii polowej o numerach od 46 do 80, w sile po 96 żołnierzy wyposażonych w 20 samochodów bojowych wersji artyleryjskiej, przystosowanych do ciągnienia 12 dział,
(9) baterie artylerii ciężkiej o numerach od 24 do 27, w sile po 96 żołnierzy wyposażonych w 6 kołowe transportery opancerzone i 14 samobieżnych armato haubic,
(10) baterie rakiet mobilnych krótkiego zasięgu o numerach od 19 do 30, w sile po 96 wyposażonych w 5 samochodów bojowych wersji artyleryjskiej, 2 kołowe transportery opancerzone i 10 mobilnych wyrzutni rakiet krótkiego zasięgu.

II. W skład:
(1) Dwudziestego Pierwszego Batalionu Piechoty wchodzą: 77., 85. i 86. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 46. Bateria Artylerii Polowej,
(2) Dwudziestego Drugiego Batalionu Piechoty wchodzą: 53., 54. i 65. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 52. Bateria Artylerii Polowej,
(3) Dwudziestego Trzeciego Batalionu Piechoty wchodzą: 63., 64. i 66. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 53. Bateria Artylerii Polowej,
(4) Dwudziestego Czwartego Batalionu Piechoty wchodzą: 56., 70. i 71. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 61. Bateria Artylerii Polowej,
(5) Dwudziestego Piątego Batalionu Piechoty wchodzą: 90., 94. i 95 Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 65. Bateria Artylerii Polowej,
(6) Dwudziestego Szóstego Batalionu Piechoty wchodzą: 91. i 96. Chorągiew Piechoty Lekkiej, 9. Chorągiew Pojazdów Obrony Przeciwlotniczej oraz 50. Bateria Artylerii Polowej,
(7) Dwudziestego Siódmego Batalionu Piechoty wchodzą: 92. i 93. Chorągiew Piechoty Lekkiej, 12. Chorągiew Pojazdów Obrony Przeciwlotniczej oraz 47. Bateria Artylerii Polowej,
(8) Dwudziestego Ósmego Batalionu Piechoty wchodzą: 55., 57. i 69. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 48. Bateria Artylerii Polowej,
(9) Dwudziestego Dziewiątego Batalionu Piechoty wchodzą: 76., 78. i 79. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 62. Bateria Artylerii Polowej,
(10) Trzydziestego Batalionu Piechoty wchodzą: 59., 60. i 61. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 63. Bateria Artylerii Polowej,
(11) Trzydziestego Pierwszego Batalionu Piechoty wchodzą: 58. i 62. Chorągiew Piechoty Lekkiej, 11. Chorągiew Pojazdów Obrony Przeciwlotniczej oraz 56. Bateria Artylerii Polowej,
(12) Trzydziestego Drugiego Batalionu Piechoty wchodzą: 87., 88. i 89. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 49. Bateria Artylerii Polowej,
(13) Trzydziestego Trzeciego Batalionu Piechoty wchodzą: 67. i 68. Chorągiew Piechoty Lekkiej, 10. Chorągiew Pojazdów Obrony Przeciwlotniczej oraz 60. Bateria Artylerii Polowej,
(14) Trzydziestego Czwartego Batalionu Piechoty wchodzą: 72., 74. i 83. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 64. Bateria Artylerii Polowej,
(15) Trzydziestego Piątego Batalionu Piechoty wchodzą: 80., 82. i 84. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 58. Bateria Artylerii Polowej,
(16) Trzydziestego Szóstego Batalionu Piechoty wchodzą: 73., 75. i 81. Chorągiew Piechoty Lekkiej oraz 68. Bateria Artylerii Polowej,
(17) Dwudziestego Drugiego Batalionu Wsparcia wchodzą: 19. Chorągiew Dowodzenia i Łączności, 12. Chorągiew Inżynieryjna, 7. Chorągiew Transportowa oraz 69. Bateria Artylerii Polowej,
(18) Dwudziestego Trzeciego Batalionu Wsparcia wchodzą: 16. Chorągiew Dowodzenia i Łączności, 11. Chorągiew Inżynieryjna, 22. Chorągiew Zaopatrzeniowa oraz 51. Bateria Artylerii Polowej,
(19) Dwudziestego Czwartego Batalionu Wsparcia wchodzą: 15. Chorągiew Dowodzenia i Łączności, 10. Chorągiew Medyczna, 8. Chorągiew Transportowa oraz 19. Chorągiew Zaopatrzeniowa,
(20) Dwudziestego Piątego Batalionu Wsparcia wchodzą: 17. Chorągiew Dowodzenia i Łączności, 11. Chorągiew Medyczna, 20. Chorągiew Zaopatrzeniowa oraz 70. Bateria Artylerii Polowej,
(21) Dwudziestego Szóstego Batalionu Wsparcia wchodzą: 18. Chorągiew Dowodzenia i Łączności, 12. Chorągiew Medyczna, 13. Chorągiew Inżynieryjna oraz 21. Chorągiew Zaopatrzeniowa,
(22) Dziewiątego Dywizjonu Wsparcia Ogniowego wchodzą: 54., 55., 59. i 66. Bateria Artylerii Polowej,
(23) Dziesiątego Dywizjonu Wsparcia Ogniowego wchodzą: 57., 67., 71. i 72. Bateria Artylerii Polowej,
(24) Jedenastego Dywizjonu Wsparcia Ogniowego wchodzą: 24., 25., 26. i 27. Bateria Artylerii Ciężkiej,
(25) Dwunastego Dywizjonu Wsparcia Ogniowego wchodzą: 73., 74., 76. i 77. Bateria Artylerii Polowej,
(26) Trzynastego Dywizjonu Wsparcia Ogniowego wchodzą: 75., 78., 79. i 80. Bateria Artylerii Polowej,
(27) Pierwszego Dywizjonu Wyrzutni Rakietowych wchodzą: 19., 20., 21. i 25. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu,
(28) Drugiego Dywizjonu Wyrzutni Rakietowych wchodzą: 22., 26., 27. i 30. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu,
(29) Trzeciego Dywizjonu Wyrzutni Rakietowych wchodzą: 23., 24., 28. i 29. Bateria Rakiet Mobilnych Krótkiego Zasięgu.

III. W skład:
(1) Pierwszego Pułku Strzelców Komyckich wchodzą: 32. i 34. Batalion Piechoty oraz 3. Batalion Wsparcia i 9. Batalion Piechoty, przeniesione z Pułku Bombardierów Morburdzkich; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Baza Wojskowa ARES,
(2) Czwartego Pułku Strzelców Królewskich wchodzą: 21., 22. i 26. Batalion Piechoty oraz 22. Batalion Wsparcia; bazą i kwaterą dowódcy pułku są Kakuty,
(3) Piątego Pułku Strzelców Królewskich wchodzą: 23. i 24. Batalion Piechoty oraz 7. Batalion Wsparcia i 16. Batalion Piechoty, przeniesione z 1. Pułku Bombardierów Królewskich; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Baza Wojskowa WIDAR,
(4) Szóstego Pułku Strzelców Królewskich wchodzą: 25., 27. i 28. Batalion Piechoty oraz 24. Batalion Wsparcia; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Satrina,
(5) Siódmego Pułku Strzelców Królewskich wchodzą: 29., 30. i 31. Batalion Piechoty oraz 23. Batalion Wsparcia; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Satrina,
(6) Ósmego Pułku Strzelców Królewskich wchodzą: 33., 35. i 36. Batalion Piechoty oraz 25. Batalion Wsparcia; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Gedania,
(7) Pułku Bombardierów Morburdzkich wchodzą dodatkowo: 13. Dywizjon Wsparcia Ogniowego oraz 2. Dywizjon Wyrzutni Rakietowych,
(8) Pierwszego Pułku Bombardierów Królewskich wchodzą dodatkowo: 12. Dywizjon Wsparcia Ogniowego oraz 3. Dywizjon Wyrzutni Rakietowych,
(9) Drugiego Pułku Bombardierów Królewskich wchodzą: 9., 10. i 11. Dywizjon Wsparcia Ogniowego oraz 1. Dywizjon Wyrzutni Rakietowych; bazą i kwaterą dowódcy pułku jest Saudade.

IV. W skład:
(1) Morlandzkiej Brygady Strzelców wchodzi dodatkowo 1. Pułk Strzelców Komyckich,
(2) Pierwszej Brygady Strzelców Królewskich wchodzi dodatkowo 5. Pułk Strzelców Królewskich,
(3) Drugiej Brygady Strzelców Królewskich wchodzą: 4., 6., 7. i 8. Pułk Strzelców Królewskich; kwaterą dowódcy brygady jest Satrina,
(4) Pierwszej Brygady Ogniowej wchodzą: 2. Pułk Bombardierów Królewskich oraz Pułk Bombardierów Morburdzkich, przeniesiony z Morlandzkiej Brygady Strzelców i 1. Pułk Bombardierów Królewskich, przeniesiony z 1. Brygady Strzelców Królewskich oraz 26. Batalion Wsparcia; kwaterą dowódcy brygady jest Saudade.

V. Dowódcy w/w jednostek mają prawo ustalić i używać wzory emblematów.

VI. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.