sty 232013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 23 stycznia 2013 roku

o nadaniu stopnia wojskowego.

W imieniu i za zgodą Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Mianuję Jego Ekscelencję komandora Albona hrabiego Albona na stopień wojskowy Kontradmirała.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.