lut 182013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 18 lutego 2013 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskiej Marynarki Wojennej.

I. Powołuję do służby:
(1) niszczyciel klasy Harpun o numerze i imieniu OJKM NS-7 „Folke”,
(2) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OJKM FR-7 „Rodezja”,
(3) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OJKM FR-8 „Normutio”,
(4) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OJKM FR-10 „Quese”,
(5) korwetę rakietową klasy Mieczyk o numerze i imieniu OJKM KR-6 „Parmenion”,
(6) korwetę rakietową klasy Mieczyk o numerze i imieniu OJKM KR-10 „Dostojnik”.
(7) Pierwszy Pluton Dowodzenia II FK w sile 48 marynarzy,
(8) Drugi Pluton Dowodzenia II FK w sile 48 marynarzy,
(9) Pierwszy Pluton Łączności II FK w sile 48 marynarzy,
(10) Pierwszy Pluton Rozpoznania II FK w sile 48 marynarzy,
(11) Drugi Pluton Rozpoznania II FK w sile 48 marynarzy,
(12) Pierwszy Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(13) Drugi Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(14) Trzeci Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(15) Czwarty Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(16) Piąty Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(17) Szósty Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(18) Pierwszy Pluton Naprawczy II FK w sile 48 marynarzy,
(19) Drugi Pluton Naprawczy II FK w sile 48 marynarzy,
(20) Pierwszy Pluton Inżynieryjny II FK w sile 48 marynarzy,
(21) Drugi Pluton Inżynieryjny II FK w sile 48 marynarzy,
(22) Trzeci Pluton Inżynieryjny II FK w sile 48 marynarzy,
(23) Pierwszy Pluton Dowodzenia III FK w sile 48 marynarzy,
(24) Drugi Pluton Dowodzenia III FK w sile 48 marynarzy,
(25) Pierwszy Pluton Łączności III FK w sile 48 marynarzy,
(26) Pierwszy Pluton Rozpoznania III FK w sile 48 marynarzy,
(27) Drugi Pluton Rozpoznania III FK w sile 48 marynarzy,
(28) Pierwszy Pluton Logistyki III FK w sile 48 marynarzy,
(29) Drugi Pluton Logistyki III FK w sile 48 marynarzy,
(30) Trzeci Pluton Logistyki III FK w sile 48 marynarzy,
(31) Czwarty Pluton Logistyki III FK w sile 48 marynarzy,
(32) Piąty Pluton Logistyki III FK w sile 48 marynarzy,
(33) Szósty Pluton Logistyki III FK w sile 48 marynarzy,
(34) Pierwszy Pluton Naprawczy III FK w sile 48 marynarzy,
(35) Drugi Pluton Naprawczy III FK w sile 48 marynarzy,
(36) Pierwszy Pluton Inżynieryjny III FK w sile 48 marynarzy,
(37) Drugi Pluton Inżynieryjny III FK w sile 48 marynarzy,
(38) Trzeci Pluton Inżynieryjny III FK w sile 48 marynarzy.

II. Stany załóg okrętów wynoszą:
(1) dla niszczyciela 330 marynarzy,
(2) dla fregat rakietowych po 220 marynarzy,
(3) dla korwet rakietowych po 100 marynarzy.

III. Okręty: OJKM NS-7 „Folke”, OJKM FR-8 „Normutio” i OJKM FR-10 „Quese” wchodzą w skład Czwartej Eskadry Królewskiej. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Novigrad.

IV. Okręty: OJKM FR-7 „Rodezja”, OJKM KR-6 „Parmenion” i OJKM KR-10 „Dostojnik” wchodzą w skład Piątej Eskadry Królewskiej. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis.

V. W skład:
(1) Pierwszej Chorągwi Dowodzenia i Operacji Morskich II FK wejdą: 1. i 2. Pluton Dowodzenia II FK, 1. Pluton Łączności II FK i 2. Pluton Rozpoznania II FK,
(2) Pierwszej Chorągwi Wsparcia Logistycznego II FK wejdą: 1. Pluton Rozpoznania II FK oraz 1., 3. i 4. Plutony Logistyki II FK,
(3) Drugiej Chorągwi Wsparcia Logistycznego II FK wejdą: 2. i 6. Pluton Logistyki II FK oraz 1. i 2. Pluton Inżynieryjny II FK.
(4) Pierwszej Chorągwi Inżynieryjnej II FK wejdą: 5. Pluton Logistyki II FK, 1. i 2. Pluton Naprawczy II FK oraz 3. Pluton Inżynieryjny II FK.
(5) Pierwszej Chorągwi Dowodzenia i Operacji Morskich III FK wejdą: 1. i 2. Pluton Dowodzenia III FK, 1. Pluton Łączności III FK i 2. Pluton Rozpoznania III FK,
(6) Pierwszej Chorągwi Wsparcia Logistycznego III FK wejdą: 1. Pluton Rozpoznania III FK oraz 1., 3. i 4. Plutony Logistyki III FK,
(7) Drugiej Chorągwi Wsparcia Logistycznego III FK wejdą: 2. i 6. Pluton Logistyki III FK oraz 1. i 2. Pluton Inżynieryjny III FK.
(8) Pierwszej Chorągwi Inżynieryjnej III FK wejdą: 5. Pluton Logistyki III FK, 1. i 2. Pluton Naprawczy III FK oraz 3. Pluton Inżynieryjny III FK.

VI. 1. Chorągiew Dowodzenia i Operacji Morskich II FK, 1. i 2. Chorągiew Wsparcia Logistycznego II FK oraz 1. Chorągiew Inżynieryjna II FK wejdą w skład Pierwszego Batalionu Dowodzenia i Operacji Morskich II FK.

VII. 1. Chorągiew Dowodzenia i Operacji Morskich III FK, 1. i 2. Chorągiew Wsparcia Logistycznego III FK oraz 1. Chorągiew Inżynieryjna III FK wejdą w skład Pierwszego Batalionu Dowodzenia i Operacji Morskich III FK.

VIII. Wyodrębniam 1. EK z I FK i grupuję ją razem z 3. EK i 1. Batalionem Dowodzenia i Operacji Morskich III FK w Pierwszy Dywizjon Okrętów Królewskich. Bazą morską i kwaterą dowódcy dywizjonu jest Buuren.

IX. Wyodrębniam 2. EK z I FK i grupuję ją razem z 5. EK i 1. Batalionem Dowodzenia i Operacji Morskich II FK w Drugi Dywizjon Okrętów Królewskich. Bazą morską i kwaterą dowódcy dywizjonu jest Dreamopolis.

X. 2. Dywizjon Okrętów Królewskich grupuję z 4. EK w Drugą Flotę Królewską. 4. EK przenoszę do Dreamopolis. Bazą morską i kwaterą dowódcy II FK jest Dreamopolis.

XI. 2. KDU przenoszę do Novigradu.

XII. Dowódcy w/w jednostek wojskowych mają prawo ustalić i używać wzory emblematów.

XIII. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.