lut 192013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 19 lutego 2013 roku

o wytyczeniu obszarów odpowiedzialności Królewskiej Marynarki Wojennej.

I. Wytycza się następujące obszary odpowiedzialności Królewskiej Marynarki Wojennej wraz z określeniem siedzib ich dowództw:
(1) Akwen Morenika Zachodnia, z siedzibą dowództwa w Książęcym Mieście Buuren; związkom operacyjnym stacjonującym w zasięgu wytyczonego obszaru przysługuje określenie Floty Moreniki Zachodniej,
(2) Akwen Morenika Południowa, z siedzibą dowództwa w Cintrze; związkom operacyjnym stacjonującym w zasięgu wytyczonego obszaru przysługuje określenie Floty Moreniki Południowej,
(3) Akwen Morenika Wschodnia i Wirtuazja, z siedzibą dowództwa w Novigradzie; związkom operacyjnym stacjonującym w zasięgu wytyczonego obszaru przysługuje określenie Floty Moreniki Wschodniej i Wirtuazji,
(4) Akwen Ostia, z siedzibą dowództwa w Dreamopolis lub w miejscu wskazanym jako baza morska na terytorium prowincji Monderia, należącej do Królestwa Elderlandu; związkom operacyjnym stacjonującym w zasięgu wytyczonego obszaru przysługuje określenie Floty Ostii.

II. Uchyla się Postanowienie Marszałka Armii Królewskiej z dnia 12 grudnia 2012 roku o wytyczeniu obszarów odpowiedzialności związków operacyjnych Królewskiej Marynarki Wojennej.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.