lip 082013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 8 lipca 2013 roku

o nadaniu stopnia wojskowego i zmianie Komendanta Wielkowanckiego Okręgu Wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Mianuję Jego Ekscelencję wachmistrza Aldariona van der Pharazona na stopień wojskowy chorążego kawalerii Królewskich Wojsk Lądowych.

II. Odwołuję Jej Ekscelencję kapitana marynarki Mackenzie wicehrabinę Gordon-Allen z stanowiska Komendanta Wielkowanckiego Okręgu Wojskowego.

III. Powołuję Jego Ekscelencję chorążego Aldariona van der Pharazona na stanowisko Komendanta Wielkowanckiego Okręgu Wojskowego.

IV. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.