lip 122013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 12 lipca 2013 roku

o nadaniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Przyjmuję Jego Ekscelencję Daan van de Weyden do Królewskich Sił Powietrznych w stopniu wojskowym kaprala.

II. Przyjęty otrzymuje przydział do Bazy Wojskowej WIDAR i pod komendę dowództwa Furijsko-Lardyjskiego Okręgu Wojskowego.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.