lip 162013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 16 lipca 2013 roku

o nadaniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Przyjmuję Jego Ekscelencję Piotra Jana do Królewskiej Marynarki Wojennej w stopniu wojskowym mata.

II. Przyjęty otrzymuje przydział do Piątej Eskadry Królewskiej II. Floty Królewskiej z kwaterą w Dreamopolis.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.