lip 162013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 16 lipca 2013 roku

o reorganizacji jednostek wojskowych i wykazie jednostek podległych Sztabowi Generalnemu

Na podstawie Zarządzenia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 23 marca 2013 roku o okręgach wojskowych,

postanawia się, co następuje:

I. Wyłącza się:
(1) 6. Pułk Strzelców Królewskich stacjonujący w Satrinie z struktury III. Brygady Strzelców Królewskich,
(2) 1. Pułk Strzelców Komyckich stacjonujący w Morburgu z struktury Brygady Strzelców Lardyjskich.

II. Z jednostek wojskowych, o których mowa w pkt. poprzednim formuje się IV. Brygadę Strzelców Królewskich, której kwatera dowódcza mieści się w Morburgu.

III. Przenosi się:
(1) Pułk Bombardierów Morburdzkich stacjonujący dotąd w Morburgu do Bazy Wojskowej „WIDAR”,
(2) 1. Pułk Kawalerii Pancernej stacjonujący dotąd w Bazie Wojskowej „WIDAR” do Bazy Wojskowej „ARES”.

IV. Spod dowództwa komendantów okręgów wojskowych: Efrycko-Temeryjskiego, Furijsko-Lardyjskiego i Wielkowanckiego wyłączone są stacjonujące na ich obszarze:
(1) I. Flota Królewska z kwaterą dowództwa w Novigradzie,
(2) Królewski Dywizjon Obrony Wybrzeża z kwaterą dowództwa w Cintrze,
(3) Monderyjski Pułk Piechoty Morskiej z kwaterą dowództwa w Mariborze,
(4) kwatera dowództwa I. Dywizji Artylerii Obrony Wybrzeża w Morburgu,
(5) Samantyński Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża stacjonujący w Samanti,
(6) 1. Pułk Kawalerii Pancernej stacjonujący z Bazie Wojskowej „ARES”.

V. Wykaz jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych dowodzenia z pkt. IV ma charakter otwarty.

VI. Anuluje się wszystkie uprzednio wydane przydziały do jednostek wojskowych.

VII. Niżej wymieniony:
(1) kontradmirał Albon obejmuje dowodzenie nad Królewskim Dywizjonem Obrony Wybrzeża z kwaterą dowództwa w Cintrze,
(2) komandor podporucznik Paul von Panevnick obejmuje dowodzenie nad 1. i 2. Królewskim Dywizjonem Uderzeniowym I. Floty Królewskiej, z kwaterami dowódczymi w Novigradzie,
(3) kapitan marynarki Mackenzie Gordon-Allen obejmuje dowodzenie nad 1. Królewską Eskadrą Transportowców z kwaterą dowództwa w Dreamopolis,
(4) bosman floty Wincenty Wałachowski otrzymuje przydział do 2. Eskadry Królewskiej z kwaterą dowództwa w Dreamopolis,
(5) porucznik Etherard de Godwin obejmuje dowodzenie nad 1. Pułkiem Kawalerii Pancernej stacjonującym w Bazie Wojskowej „ARES”,
(6) kapitan lotnictwa Gregory de Corylus otrzymuje przydział do Generalicji Królewskich Sił Powietrznych w Dreamopolis,
(7) kapral Daan van de Weyden otrzymuje przydział do Bazy Wojskowej „WIDAR” a pod komendę majora Kantazo van der Targaryena.

VIII. Postanowienie jest wiążące w momencie ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.