Sie 012013
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 2013 roku

o nadaniu stopni wojskowych.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Mianuję Jego Ekscelencję majora Kantazo van der Targaryen na stopień wojskowy podpułkownika.

II. Mianuję Jego Ekscelencję chorążego Tobiasza von Richtoffena na stopień wojskowy porucznika.

III. Mianuję Jego Ekscelencję chorążego Aldariona van der Pharazona na stopień wojskowy porucznika.

IV. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło hrabia de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.