Sie 122013
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2013 roku

o utworzeniu baz wojskowych.

I. Tworzy się następujące bazy wojskowe:
(1) Baza Wojskowa „MORGW” w zachodniej części wyspy Hekatos, w centrum Niziny Morgw, na terenie udostępnionym Armii Królewskiej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Zjednoczonym Księstwem Furlandii i Luindoru; baza przeznaczona jest dla Królewskich Wojsk Lądowych i Królewskich Sił Powietrznych;
(2) Baza Wojskowa „HOOFT NOLTA” obejmująca wyspę Hooft Nolta na północ od Redanii, udostępnionej Armii Królewskiej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Księstwem Surmali; baza przeznaczona jest dla Królewskiej Marynarki Wojennej i Królewskich Sił Powietrznych.

II. Decyzja jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniło markiz de la Vega
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.