paź 152013
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 15 października 2013 roku

o powołaniu jednostek wojskowych i zmianach na stanowiskach dowódczych.

I. Powołuję do służby:
(1) pancernik klasy Peteru o numerze i imieniu OJKM PK-7 „Peteru”,
(2) niszczyciel klasy Harpun o numerze i imieniu OJKM NS-8 „Bager”,
(3) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OJKM FR-11 „Webland”,
(4) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OJKM FR-12 „Surmala”,
(5) korwetę rakietową klasy Mieczyk o numerze i imieniu OJKM KR-7 „Banita”,
(6) korwetę rakietową klasy Mieczyk o numerze i imieniu OJKM KR-8 „Kryształ”,
(7) korwetę rakietową klasy Mieczyk o numerze i imieniu OJKM KR-9 „Komycja”,
(8) okręt patrolowy klasy Brzytwa o numerze i imieniu OJKM PC-2 „Grzechotnik”,
(9) okręt patrolowy klasy Brzytwa o numerze i imieniu OJKM PC-3 „Kobra”,
(10) okręt patrolowy klasy Brzytwa o numerze i imieniu OJKM PC-4 „Aksamit”,
(11) okręt patrolowy klasy Brzytwa o numerze i imieniu OJKM PC-5 „Ścigacz”,
(12) okręt patrolowy klasy Brzytwa o numerze i imieniu OJKM PC-6 „Perła”,
(13) okręt ratowniczy klasy Noe o numerze i imieniu OJKM HL-1 „Noe”,
(14) kuter rakietowy klasy Osełka o numerze i imieniu OJKM CR-1 „Osełka”,
(15) kuter rakietowy klasy Osełka o numerze i imieniu OJKM CR-2 „Fukis”,
(16) kuter rakietowy klasy Osełka o numerze i imieniu OJKM CR-3 „Gerras”,
(17) okręt podwodny klasy Corylus o numerze i imieniu OJKM OP-4 „Płetwal”,
(18) okręt podwodny klasy Corylus o numerze i imieniu OJKM OP-5 „Don”,
(19) okręt podwodny klasy Corylus o numerze i imieniu OJKM OP-6 „Meduza”,
(20) okręt podwodny klasy Corylus o numerze i imieniu OJKM OP-7 „Dno”,
(21) okręt podwodny klasy Corylus o numerze i imieniu OJKM OP-8 „Miotacz”,
(22) okręt podwodny klasy Corylus o numerze i imieniu OJKM OP-9 „Cichy”,
(23) trałowiec klasy Hurrs o numerze i imieniu OJKM TE-1 „Hurrs”,
(24) trałowiec klasy Hurrs o numerze i imieniu OJKM TE-2 „Kerratta”,
(25) trałowiec klasy Hurrs o numerze i imieniu OJKM TE-3 „Wyk”,
(26) zbiornikowiec klasy Grubcio o numerze i imieniu OJKM ZB-1 „Grubcio”,
(27) okręt wsparcia logistycznego klasy Lazura o numerze i imieniu OJKM WL-2 „Lazura”,
(28) okręt wsparcia logistycznego klasy Lazura o numerze i imieniu OJKM WL-3 „Sowa”,
(29) Trzeci Pluton Dowodzenia II FK w sile 48 marynarzy,
(30) Czwarty Pluton Dowodzenia II FK w sile 48 marynarzy,
(31) Drugi Pluton Łączności II FK w sile 48 marynarzy,
(32) Trzeci Pluton Rozpoznania II FK w sile 48 marynarzy,
(33) Czwarty Pluton Rozpoznania II FK w sile 48 marynarzy,
(34) Siódmy Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(35) Ósmy Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(36) Dziewiąty Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(37) Dziesiąty Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(38) Jedenasty Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(39) Dwunasty Pluton Logistyki II FK w sile 48 marynarzy,
(40) Trzeci Pluton Naprawczy II FK w sile 48 marynarzy,
(41) Czwarty Pluton Naprawczy II FK w sile 48 marynarzy,
(42) Czwarty Pluton Inżynieryjny II FK w sile 48 marynarzy,
(43) Piąty Pluton Inżynieryjny II FK w sile 48 marynarzy,
(44) Szósty Pluton Inżynieryjny II FK w sile 48 marynarzy,
(45) Drugi Pluton Logistyki KFOB w sile 48 marynarzy,
(46) Pluton Inżynieryjny KFOB w sile 48 marynarzy,
(47) Pluton Dowodzenia i Łączności KFOP w sile 48 marynarzy,
(48) Pluton Logistyki KFOP w sile 48 marynarzy,
(49) Pierwszy Pluton Inżynieryjny KFOP w sile 48 marynarzy,
(50) Drugi Pluton Inżynieryjny KFOP w sile 48 marynarzy,
(51) skrzydła śmigłowców transportowych o numerach od 42 do 44, wyposażone w śmigłowce transportowe klasy Big Butterfly,
(52) skrzydła śmigłowców transportowych o numerach od 45 do 47, wyposażone w śmigłowce transportowe klasy Small Butterfly,
(53) skrzydło śmigłowców ratowniczych o numerze 5, wyposażone w śmigłowce ratownicze klasy Rybitwa,
(54) skrzydło śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych o numerze 14, wyposażone w śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych klasy Wojownik.

II. Stany załóg okrętów wynoszą:
(1) dla pancernika 1.500 marynarzy,
(2) dla niszczyciela 330 marynarzy,
(3) dla fregat rakietowych po 220 marynarzy,
(4) dla korwet rakietowych po 100 marynarzy,
(5) dla okrętów patrolowych po 40 marynarzy,
(6) dla kutrów rakietowych po 25 marynarzy,
(7) dla okrętu ratowniczego 150 marynarzy,
(8) dla okrętów podwodnych po 192 marynarzy,
(9) dla trałowców po 30 marynarzy,
(10) dla zbiornikowca 50 marynarzy,
(11) dla okrętów wsparcia logistycznego po 200 marynarzy.

III. Załoga:
(1) śmigłowca klasy Wojownik wynosi 5 członków załogi,
(2) śmigłowca klasy Rybitwa wynosi 6 członków załogi,
(3) śmigłowca klasy Small Butterfly wynosi 5 członków załogi,
(4) śmigłowca klasy Big Butterfly wynosi 7 członków załogi.

IV. Jednostki, o których mowa w pkt. III wchodzą w skład lotnictwa morskiego KMW.

V. 43. i 44. Skrzydło Transportowe grupuję w 20. Pluton Transportowy.

VI. 42. i 47. Skrzydło Transportowe grupuję w 21. Pluton Transportowy.

VI. Okręty:
(1) OJKM KR-9 „Komycja”, OJKM TE-1 „Hurrs” i OJKM TE-3 „Wyk” wchodzą w skład Szóstej Eskadry Królewskiej. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Dreamopolis,
(2) OJKM KR-7 „Banita”, OJKM PC-3 „Kobra” i OJKM HL-1 „Noe” wchodzą w skład Trzeciej Eskadry Obrony Wybrzeża. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Cintra,
(3) OJKM KR-8 „Kryształ”, OJKM PC-4 „Aksamit” i OJKM CR-2 „Fukis” wchodzą w skład Czwartej Eskadry Obrony Wybrzeża. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Cintra,
(4) OJKM PC-5 „Ścigacz”, OJKM PC-6 „Perła” i OJKM CR-1 „Osełka” wchodzą w skład Piątej Eskadry Obrony Wybrzeża. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Cintra,
(5) OJKM PC-2 „Grzechotnik”, OJKM CR-3 „Gerrat” i OJKM TE-2 „Kerratta” wchodzą w skład Szóstej Eskadry Obrony Wybrzeża. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Cintra,
(6) OJKM OP-4 „Płetwal”, OJKM OP-5 „Don” i OJKM OP-6 „Meduza” wchodzą w skład Drugiej Królewskiej Eskadry Okrętów Podwodnych. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Dreamopolis,
(7) OJKM OP-7 „Dno”, OJKM OP-8 „Miotacz” i OJKM OP-9 „Cichy” wchodzą w skład Drugiej Królewskiej Eskadry Okrętów Podwodnych. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Buuren,
(8) OJKM NS-8 „Bager”, OJKM FR-11 „Webland” i OJKM FR-12 „Surmala” wchodzą w skład Siódmej Eskadry Królewskiej. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Buuren,
(9) OJKM WL-2 „Lazura”, OJKM WL-3 „Sowa” i OJKM ZB-1 „Grubcio” wchodzą w skład Pierwszej Królewskiej Eskadry Zaopatrzeniowej. Bazą morską, portem macierzystym i kwaterą dowódcy eskadry jest Dreamopolis.

VII. W skład:
(1) Drugiej Chorągwi Dowodzenia i Operacji Morskich II FK wejdą: 3. i 4. Pluton Dowodzenia II FK, 2. Pluton Łączności II FK i 3. Pluton Rozpoznania II FK,
(2) Trzeciej Chorągwi Wsparcia Logistycznego II FK wejdą: 4. Pluton Rozpoznania II FK oraz 7., 8. i 9. Plutony Logistyki II FK,
(3) Czwartej Chorągwi Wsparcia Logistycznego II FK wejdą: 11. i 12. Pluton Logistyki II FK oraz 5. i 6. Pluton Inżynieryjny II FK,
(4) Drugiej Chorągwi Inżynieryjnej II FK wejdą: 10. Pluton Logistyki II FK, 3. i 4. Pluton Naprawczy II FK oraz 4. Pluton Inżynieryjny II FK,
(5) Chorągwi Wsparcia Operacji KFOW wejdą: Pluton Dowodzenia i Łączności KFOW, 1. i 2. Pluton Logistyki KFOW oraz Pluton Inżynieryjny KFOW,
(6) Chorągwi Obsługi i Wsparcia Operacji KFOP wejdą: Pluton Dowodzenia i Łączności KFOP, Pluton Logistyki KFOP oraz 1. i 2. Pluton Inżynieryjny KFOP.

VIII. 2. Chorągiew Dowodzenia i Operacji Morskich II FK, 3. i 4. Chorągiew Wsparcia Logistycznego II FK oraz 2. Chorągiew Inżynieryjna II FK wejdą w skład Drugiego Batalionu Dowodzenia i Operacji Morskich II FK.

IX. Grupuję:
(1) 4. EK, 6. EK i 2. Batalion Dowodzenia i Operacji Morskich II FK w Trzeci Dywizjon Okrętów Królewskich. Bazą morską i kwaterą dowódcy dywizjonu jest Dreamopolis,
(2) 3. EOW i 4. EOW w Drugi Dywizjon Obrony Wybrzeża. Bazą morską i kwaterą dowódcy dywizjonu jest Cintra,
(3) 5. EOW i 6. EOW w Trzeci Dywizjon Obrony Wybrzeża. Bazą morską i kwaterą dowódcy dywizjonu jest Cintra,
(4) 1. KET i 1. KEZ w Dywizjon Okrętów Wsparcia. Bazą morską i kwaterą dowódcy dywizjonu jest Dreamopolis,
(5) OJKM PK-7 „Peteru” i 7. EK w Grupę Bojową „Peteru”. Bazą morską i kwaterą dowódcy grupy jest Buuren.

X. 3. DOK oraz 45. Skrzydło Transportowe wejdą w skład II FK.

XI. 1. DOW, 2. DOW, 3. DOW, Chorągiew Wsparcia Operacji KFOW, 46. Skrzydło Transportowe oraz 5. Skrzydło Ratownicze wejdą w skład Królewskiej Flotylli Obrony Wybrzeża. Bazą morską i kwaterą dowódcy KFOW jest Cintra.

XII. 1. KEOP, 2. KEOP, 3. KEOP oraz Chorągiew Obsługi i Wsparcia Operacji KFOP wejdą w skład Królewskiej Flotylli Okrętów Podwodnych. Bazą morską i kwaterą dowódcy KFOP jest Dreamopolis.

XIII. 21. Pluton Transportowy i 14. Skrzydło Bojowe wejdą w skład Grupy Bojowej „Peteru”.

XIV. 20. Pluton Transportowy wejdzie w skład DOW.

XV. Dowódcą:
(1) Pierwszej Floty Królewskiej mianuję komandora Paula von Panevnicka,
(2) Królewskiej Flotylli Obrony Wybrzeża mianuję kontradmirała Albona,
(3) Dywizjonu Okrętów Wsparcia mianuję kapitana marynarki Mackenzie Gordon-Allen.

XVI. Ustala się wzory flag I FK, II FK, KFOW, KFOW, DOW, 1. DOK i GB „Peteru” według szablonów stanowiących załącznik do niniejszej decyzji.

XVII. Decyzja jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.