lis 122013
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 12 listopada 2013 roku

o powołaniu szlacheckich jednostek wojskowych.

Działając na podstawie pkt. II Postanowienia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 4 października 2012 roku o przywilejach wojskowych szlachty Królestwa, oraz na wnioski wymienionych w decyzji szlachciców,

stanowi się, co następuje:

I. Powołuję do służby:
(1) chorągwie piechoty pospolitego ruszenia o numerach od 2 do 5,
(2) dwie baterie artylerii polowej pospolitego ruszenia o numerach 1 i 2,
(3) szwadron jazdy pospolitego ruszenia.

II. Dotąd sformowaną pierwszą chorągiew pospolitego ruszenia grupuję z tymi o numerach od 2 do 4 utworzonymi niniejszą decyzją, w batalion, nad którym dowództwo obejmie Daniel markiz von Witt.

III. Piątą chorągwią pospolitego ruszenia dowodził będzie sir Aldarion van der Pharazon-Witt.

IV. Pozostałe oddziały wejdą pod dowództwo Daniela markiza von Witta.

V. Oddziały pod dowództwem Daniela markiza von Witta tworzą Regiment.

VI. Decyzja jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.