lis 302013
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 30 listopada 2013 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskich Sił Powietrznych

Na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa,

stanowi się, co następuje:

I. Powołuję do służby:
(1) skrzydła myśliwców wielozadaniowych o numerach od 1 do 18, wyposażonych w myśliwce wielozadaniowe typu SF-1 „Tornado”,
(2) skrzydła śmigłowców szturmowych o numerach od 1 do 6, wyposażonych w śmigłowce szturmowe typu BML-1 „Perkoz” wersja standard,
(3) baterie obrony przeciwlotniczej o numerach od 5 do 8, w sile po 96 żołnierzy wyposażonych w 16 działek przeciwlotniczych różnego kalibru,
(4) chorągwie łączności w sile 192 żołnierzy o numerach 1 i 2, obsługujących stanowiska łączności,
(5) chorągiew dowodzenia w sile 192 żołnierzy o numerze 1, obsługującej stanowiska dowodzenia bazą,
(6) chorągiew rozpoznania i walki elektronicznej w sile 192 żołnierzy o numerze 1, obsługującej 8 radarów i stanowiska rozpoznania,
(7) chorągwie techniczne o numerach 1 i 2, w sile po 192 żołnierzy, obsługujących hangary i lotnisko,
(8) chorągiew zaopatrzenia o numerze 1, w sile 192 żołnierzy, wyposażonej w 6 samochodów bojowych wersji podstawowej i 40 ciężarówek wojskowych i 5 cystern,
(9) chorągiew inżynieryjną o numerze 1, w sile 192 żołnierzy, wyposażoną w 8 samochodów bojowych wersji podstawowej, 16 wozów inżynieryjnych, 4 holowniki, 2 buldożery, 2 dźwigi, 3 amfibie, 12 wózków lotniskowych, 12 wózków technicznych,
(10) chorągiew reprezentacyjną w sile 192 żołnierzy.

II. Załoga myśliwca i śmigłowca wynosi 2 pilotów.

III. Grupuję:
(1) 1. i 11. Skrzydło Myśliwskie w 1. Pluton Tornad,
(2) 2. i 12. Skrzydło Myśliwskie w 2. Pluton Tornad,
(3) 9. i 10. Skrzydło Myśliwskie w 3. Pluton Tornad,
(4) 3. i 4. Skrzydło Myśliwskie w 4. Pluton Tornad,
(5) 5. i 15. Skrzydło Myśliwskie w 5. Pluton Tornad,
(6) 13. i 16. Skrzydło Myśliwskie w 6. Pluton Tornad,
(7) 7. i 17. Skrzydło Myśliwskie w 7. Pluton Tornad,
(8) 8. i 18. Skrzydło Myśliwskie w 8. Pluton Tornad,
(9) 6. i 14. Skrzydło Myśliwskie w 9. Pluton Tornad,
(10) 1. i 2. Skrzydło Śmigłowców Szturmowych w 1. Pluton Perkozów,
(11) 3. i 4. Skrzydło Śmigłowców Szturmowych w 2. Pluton Perkozów,
(12) 5. i 6. Skrzydło Śmigłowców Szturmowych w 3. Pluton Perkozów,
(13) 5., 6., 7. i 8. Baterię Obrony Przeciwlotniczej w 2. Dywizjon Obrony Przeciwlotniczej,
(14) 1. Chorągiew Dowodzenia Powietrznego, 1. i 2. Chorągiew Łączności Powietrznej i 1. Chorągiew Rozpoznania i Walki Elektronicznej w 1. Batalion Obsługi i Wsparcia Lotnictwa Taktycznego,
(15) 1. i 2. Chorągiew Techniczną, 1. Chorągiew Zaopatrzenia i 1. Chorągiew Inżynieryjną w 2. Batalion Obsługi i Wsparcia Lotnictwa Taktycznego.

IV. Plutony grupuję:
(1) 1., 2. i 9. Pluton Tornad w 1. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego,
(2) 3., 6. i 7. Pluton Tornad w 2. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego,
(3) 4., 5. i 8. Pluton Tornad w 3. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego,
(4) 1., 2. i 3. Pluton Perkozów w 1. Eskadrę Kawalerii Sił Powietrznych.

V. 1., 2. i 3. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego grupuję w 101. Dywizjon Lotnictwa Taktycznego.

VI. Jednostki powyższe z wyjątkiem chorągwi reprezentacyjnej grupuję w 1. Południowy Pułk Lotnictwa Taktycznego. Bazą PPLT jest Baza Wojskowa „Ares”. Bazą Chorągwi Reprezentacyjnej jest Dreamopolis.

VII. Dowódcy w/w jednostek mają prawo ustalić i używać wzory emblematów.

VIII. Decyzja jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.