sty 262014
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2014 roku

o powołaniu jednostek wojskowych Królewskiej Marynarki Wojennej.

Na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa,

stanowi się, co następuje:

I. Powołuję do służby:
(1) uniwersalny okręt desantowy klasy Nimitz o numerze i imieniu OJKM UD-2 „Nimitz”,
(2) niszczyciel klasy Harpun o numerze i imieniu OJKM NS-9 „Wincenty Wałachowski”,
(3) niszczyciel klasy Harpun o numerze i imieniu OJKM NS-10 „Droopi”,
(4) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OJKM FR-13 „Akadia”,
(5) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OJKM FR-14 „Bormania”,
(6) fregatę rakietową klasy Spirit o numerze i imieniu OJKM FR-15 „Bahman”,
(7) transportowiec klasy Baradaya o numerze i imieniu OJKM TN-4 „Pakunek”,
(8) transportowiec klasy Baradaya o numerze i imieniu OJKM TN-5 „Reza”,
(9) transportowiec klasy Baradaya o numerze i imieniu OJKM TN-6 „Sznapi”,
(10) transportowiec klasy Baradaya o numerze i imieniu OJKM TN-7 „Mazio”,
(11) transportowiec klasy Baradaya o numerze i imieniu OJKM TN-8 „Lumper”,
(12) transportowiec klasy Baradaya o numerze i imieniu OJKM TN-9 „Jaga”,
(13) okręt podwodny klasy Efrytia o numerze i imieniu OJKM OP-10 „Muszelka”,
(14) okręt podwodny klasy Efrytia o numerze i imieniu OJKM OP-11 „Perełka”,
(15) okręt podwodny klasy Efrytia o numerze i imieniu OJKM OP-12 „Wabik”,
(16) okręt podwodny klasy Efrytia o numerze i imieniu OJKM OP-13 „Psotnik”,
(17) okręt podwodny klasy Efrytia o numerze i imieniu OJKM OP-14 „Merlin”,
(18) okręt podwodny klasy Efrytia o numerze i imieniu OJKM OP-15 „Postrach”,
(19) Pierwszy Pluton Dowodzenia V FK w sile 48 marynarzy,
(20) Drugi Pluton Dowodzenia V FK w sile 48 marynarzy,
(21) Pluton Łączności V FK w sile 48 marynarzy,
(22) Pierwszy Pluton Rozpoznania V FK w sile 48 marynarzy,
(23) Drugi Pluton Rozpoznania V FK w sile 48 marynarzy,
(24) Pierwszy Pluton Logistyki V FK w sile 48 marynarzy,
(25) Drugi Pluton Logistyki V FK w sile 48 marynarzy,
(26) Trzeci Pluton Logistyki V FK w sile 48 marynarzy,
(27) Czwarty Pluton Logistyki V FK w sile 48 marynarzy,
(28) Piąty Pluton Logistyki V FK w sile 48 marynarzy,
(29) Szósty Pluton Logistyki V FK w sile 48 marynarzy,
(30) Pierwszy Pluton Naprawczy V FK w sile 48 marynarzy,
(31) Drugi Pluton Naprawczy V FK w sile 48 marynarzy,
(32) Pierwszy Pluton Inżynieryjny V FK w sile 48 marynarzy,
(33) Drugi Pluton Inżynieryjny V FK w sile 48 marynarzy,
(34) Trzeci Pluton Inżynieryjny V FK w sile 48 marynarzy,
(35) skrzydła śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych klasy Wojownik o numerach od 15 do 18,
(36) skrzydła śmigłowców transportowych klasy Small Butterfly o numerach od 48 do 59,
(37) skrzydła śmigłowców transportowych klasy Big Butterfly o numerach od 60 do 79,
(38) skrzydła samolotów szturmowych pionowego startu i lądowania klasy Letrib o numerach od 11 do 20,
(39) skrzydła samolotów transportowych pionowego startu i lądowania klasy Wichura o numerach od 21 do 25.

II. Stany załóg okrętów wynoszą:
(1) dla uniwersalnego okrętu desantowego 1.100 marynarzy,
(2) dla niszczyciela 330 marynarzy,
(3) dla fregaty rakietowej 220 marynarzy,
(4) dla transportowca 410 marynarzy,
(5) dla okrętu podwodnego 6 marynarzy.

III. Stany załóg śmigłowców i samolotów wynoszą:
(1) klasy Wojownik 5,
(2) klasy Small Butterfly 5,
(3) klasy Big Butterfly 7,
(4) klasy Letrib 2,
(5) klasy Wichura 4.

IV. Jednostki powietrzne wymienione w pkt. III służą w lotnictwie morskim KMW.

V. W skład:
(1) Piątej Eskadry Uderzeniowej wchodzą: OJKM UD-2 „Nimitz”, OJKM NS-10 „Droopi” i OJKM FR-15 „Bahman”; bazą morską i kwaterą dowódcy eskadry jest Baza Morska Hooft Nolta,
(2) Szóstej Eskadry Uderzeniowej wchodzą: OJKM NS-9 „Wincenty Wałachowski”, OJKM FR-13 „Akadia” i OJKM FR-14 „Bormania”; bazą morską i kwaterą dowódcy eskadry jest Baza Morska Hooft Nolta,
(3) Drugiej Królewskiej Eskadry Transportowców wchodzą: OJKM TN-5 „Reza”, OJKM TN-6 „Sznapi” i OJKM TN-9 „Jaga”; bazą morską i kwaterą dowódcy eskadry jest Baza Morska Hooft Nolta,
(4) Trzeciej Królewskiej Eskadry Transportowców wchodzą: OJKM TN-4 „Pakunek”, OJKM TN-7 „Mazio” i OJKM TN-8 „Lumper”; bazą morską i kwaterą dowódcy eskadry jest Baza Morska Hooft Nolta,
(5) Czwartej Królewskiej Eskadry Okrętów Podwodnych wchodzą: OJKM OP-10 „Muszelka”, OJKM OP-11 „Perełka” i OJKM OP-12 „Wabik”; bazą morską i kwaterą dowódcy eskadry jest Baza Morska Hooft Nolta,
(6) Piątej Królewskiej Eskadry Okrętów Podwodnych wchodzą: OJKM OP-13 „Psotnik”, OJKM OP-14 „Merlin” i OJKM OP-15 „Postrach”; bazą morską i kwaterą dowódcy eskadry jest Baza Morska Hooft Nolta,
(7) Chorągwi Dowodzenia i Operacji Morskich V FK wejdą: 1. Pluton Dowodzenia V FK, 2. Pluton Dowodzenia V FK, Pluton Łączności V FK, 2. Pluton Rozpoznania V FK,
(8) Pierwszej Chorągwi Wsparcia Logistycznego V FK wejdą: 1. Pluton Rozpoznania V FK oraz 1., 2. i 4. Plutony Logistyki V FK,
(9) Drugiej Chorągwi Wsparcia logistycznego V FK wejdą: 5. i 6. Pluton Logistyki V FK oraz 2. i 3. Pluton Inżynieryjny V FK.
(10) Chorągwi Inżynieryjnej V FK wejdą: 3. Pluton Logistyki I FK, 1. i 2. Pluton Naprawczy V FK oraz 1. Pluton Inżynieryjny V FK.

VI. Chorągiew Dowodzenia i Operacji Morskich V FK, 1. i 2. Chorągiew Wsparcia Logistycznego V FK oraz Chorągiew Inżynieryjna V FK wejdą w skład Batalionu Dowodzenia i Operacji Morskich V FK.

VII. Skrzydła transportowe:
(1) 61. i 62. wchodzą w skład 22. Plutonu Transportowego,
(2) 64. i 65. wchodzą w skład 23. Plutonu Transportowego,
(3) 66. i 67. wchodzą w skład 24. Plutonu Transportowego,
(4) 69. i 74. wchodzą w skład 25. Plutonu Transportowego,
(5) 63. i 68. wchodzą w skład 26. Plutonu Transportowego,
(6) 77. i 78. wchodzą w skład 27. Plutonu Transportowego,
(7) 48. i 49. wchodzą w skład 28. Plutonu Transportowego,
(8) 52. i 53. wchodzą w skład 29. Plutonu Transportowego,
(9) 54. i 57. wchodzą w skład 30. Plutonu Transportowego,
(10) 50. i 51. wchodzą w skład 31. Plutonu Transportowego,
(11) 55. i 56. wchodzą w skład 32. Plutonu Transportowego,
(12) 70. i 71. wchodzą w skład 33. Plutonu Transportowego,
(13) 72. i 75. wchodzą w skład 34. Plutonu Transportowego,
(14) 76. i 79. wchodzą w skład 35. Plutonu Transportowego,
(15) 58. i 59. wchodzą w skład 36. Plutonu Transportowego,

VIII. Skrzydła bojowe:
(1) 15. i 16. wchodzą w skład 5. Plutonu Bojowego,
(2) 17. i 18. wchodzą w skład 6. Plutonu Bojowego.

IX. Skrzydła szturmowe:
(1) 11. i 12. wchodzą w skład 6. Plutonu Szturmowego,
(2) 13. i 14. wchodzą w skład 7. Plutonu Szturmowego,
(3) 15. i 17. wchodzą w skład 8. Plutonu Szturmowego,
(4) 16. i 19. wchodzą w skład 9. Plutonu Szturmowego,
(5) 18. i 20. wchodzą w skład 10. Plutonu Szturmowego.

X. Skrzydła Wichura:
(1) 22. i 23. wchodzą w skład 10. Plutonu Wichura,
(2) 24. i 25. wchodzą w skład 11. Plutonu Wichura.

XI. W skład:
(1) 8. Eskadry Transportowej wchodzą: 23., 24. i 33. Pluton Transportowy,
(2) 9. Eskadry Transportowej wchodzą: 28., 30. i 31. Pluton Transportowy,
(3) 10. Eskadry Transportowej wchodzą: 29., 32. i 36. Pluton Transportowy,
(4) 11. Eskadry Transportowej wchodzą: 25., 26. i 34. Pluton Transportowy,
(5) 12. Eskadry Transportowej wchodzą: 27. i 35. Pluton Transportowy oraz 73. Skrzydło Transportowe,
(6) 3. Eskadry Szturmowej wchodzą: 6. i 7. Pluton Szturmowy,
(7) 4. Eskadry Szturmowej wchodzą: 8., 9. i 10. Pluton Szturmowy,
(8) 5. Eskadry Wichura wchodzą: 10. i 11. Pluton Wichura oraz 21. Skrzydło Wichura,
(9) 3. Eskadry Bojowej wchodzą: 5. i 6. Pluton Bojowy.

XII. W skład:
(1) 4. Dywizjonu Transportowego wchodzą: 9. i 10. Eskadra Transportowa,
(2) 5. Dywizjonu Transportowego wchodzą: 11. i 12. Eskadra Transportowa,
(3) 2. Dywizjonu Szturmowego wchodzą: 3. i 4. Eskadra Szturmowa.

XIII. W skład:
(1) Trzeciego Królewskiego Dywizjonu Uderzeniowego wejdą: 5. EU, 6. EU, Batalion Dowodzenia i Operacji Morskich V FK oraz 4. i 5. Dywizjon Transportowy, 2. Dywizjon Szturmowy, 3. Eskadra Bojowa, 5. Eskadra Wichura. Kwaterą dowódcy dywizjonu jest Baza Morska Hooft Nolta,
(2) Drugiego Dywizjonu Okrętów Wsparcia wejdą: 2. KET, 3. KET oraz 8. Eskadra Transportowa. Kwaterą dowódcy dywizjonu jest Baza Morska Hooft Nolta,
(3) Pierwszego Dywizjonu Małych Okrętów Podwodnych wejdą: 4. KEOP i 5. KEOP. Kwaterą dowódcy dywizjonu jest Baza Morska Hooft Nolta.

XIV. Dowódcy w/w jednostek mają prawo ustalić i używać wzory emblematów.

XV. Decyzja jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.