kw. 232014
 

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 22 kwietnia 2014 roku
[tekst ogłoszony 23 kwietnia 2014 roku]

o oznakach wojskowych żołnierzy Armii Królewskiej.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku z późniejszymi zmianami o obronie Królestwa Dreamlandu,

zarządza się, co następuje:

I. Na mundurach wojskowych nosi się oznaki wojskowe:
(1) stopni wojskowych,
(2) korpusów osobowych,
(3) szkolne,
(4) przynależności państwowej,
(5) rozpoznawcze,
(6) identyfikacyjne.

II. Oznaki stopni wojskowych nosi się na:
(1) nakryciach głowy z wyjątkiem hełmów, czapek futrzanych i kapeluszy polowych – orzeł rodzaju sił zbrojnych i dystynkcje,
(2) pozostałych ubiorach:
a) w Królewskich Wojskach Lądowych, Królewskich Wojskach Specjalnych, Królewskich Siłach Powietrznych i Gwardii Królewskiej:
– na naramiennikach do płaszczy, kurtek mundurów, bluz olimpijek, wiatrówek, koszulo-bluz, bluz i kurtek polowych, koszulo-bluz polowych, kombinezonów czołgisty i swetrach,
– na wysokości lewej piersi kurtki zimowej, kurtki wyjściowej, kombinezonu pilota, bluzy technika lotniczego, kurtki ubrania ochronnego,
b) w Królewskiej Marynarce Wojennej:
– na naramiennikach do płaszczy, bluz olimpijek, wiatrówek, koszulo-bluz, bluz i kurtek polowych, kombinezonów czołgisty,
– na wysokości lewej piersi kurtki zimowej, kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kurtki pilota, bluzy ćwiczebnej oficerskiej, koszuli ćwiczebnej, swetra oficerskiego i bluzy technika lotniczego,
– na lewych rękawach bluz wyjściowych, półpłaszczy i kurtek mundurów,
– na obu rękawach kurtek mundurowych.

III. Oznaki stopni wojskowych tworzą:
(1) figury:
a) pięciopłatkowych kwiatów barwy:
– białej w Korpusie Podoficerów, Korpusie Oficerów z wyjątkiem Generałów (Admirałów); w rodzajach sił zbrojnych z wyjątkiem Gwardii Królewskiej,
– złotej w Korpusie Generałów (Admirałów); w rodzajach sił zbrojnych z wyjątkiem Gwardii Królewskiej,
b) koron barwy:
– białej w Korpusie Podoficerów, Korpusie Oficerów z wyjątkiem Generałów; w Gwardii Królewskiej,
– złotej w Korpusie Generałów w Gwardii Królewskiej i dla Marszałka Armii Królewskiej,
c) pasów o gęstym układzie, barwy:
– białej w Korpusie Podoficerów i Korpusie Oficerów; w rodzajach sił zbrojnych z wyjątkiem Królewskiej Marynarki Wojennej,
– złotej w Korpusie Generałów,
d) pasów o rzadkim układzie, barwy:
– białej w Korpusie Podoficerów i Korpusie Oficerów; w Królewskiej Marynarce Wojennej,
– złotej w Korpusie Admirałów,
e) pętli w pasie o rzadkim układzie, barwy białej w Korpusie Podoficerów i Korpusie Oficerów Królewskiej Marynarki Wojennej.
(2) barwy:
a) biała, oznaczona w standardach:
– HTML: #FFFFFF,
– RGB: 255, 255, 255,
– CMYK: 0, 0, 0, 0,
b) złota, oznaczona w standardach:
– HTML: #F4DF14,
– RGB: 244, 223, 20,
– CMYK: 0, 9, 92, 4,
c) brązowa, oznaczona w standardach:
– HTML: #675736,
– RGB: 103, 87, 54,
– CMYK: 0, 16, 48, 60,
d) granatowa, oznaczona w standardach:
– HTML: #10253F,
– RGB: 16, 37, 63,
– CMYK: 75, 41, 0, 75,
e) ciemnogranatowo-czarna, oznaczona w standardach:
– HTML: #211E1C,
– RGB: 33, 30, 28,
– CMYK: 0, 9, 15, 87,
f) purpurowa, oznaczona w standardach:
– HTML: #800000,
– RGB: 128, 0, 0,
– CMYK: 0, 100, 100, 50.

IV. Oznaki korpusów osobowych noszą żołnierze zawodowi Królewskich Wojsk Lądowych, Królewskich Wojsk Specjalnych, Królewskich Sił Powietrznych i Gwardii Królewskiej na kołnierzach kurtek mundurów z wyjątkiem mundurów polowych oraz na kołnierzach płaszczy, za wyjątkiem Marszałka Armii Królewskiej, który w ich miejsce nosi oznakę orła Armii Królewskiej, i generałów, którzy w ich miejsce noszą oznaki orłów rodzajów sił zbrojnych.

V. Kadeci Królewskiej Akademii Morskiej noszą oznakę:
(1) szkolną jak oznaki stopni wojskowych w Królewskiej Marynarce Wojennej z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. II, podpkt. 2 lit. b pauza 3 i 4,
(2) etapu nauki jak oznaki stopni wojskowych w Królewskiej Marynarce Wojennej dla przypadków opisanych w pkt. II, podpkt. 2 lit. b pauza 3 i 4.

VI. Oznakę przynależności państwowej:
(1) w postaci naszywki z godłem Królestwa Dreamlandu noszą żołnierze Armii Królewskiej pełniący służbę poza granicami Królestwa Dreamlandu; można nosić odznakę na terenie Królestwa Dreamlandu na lewym rękawie ubiorów wyjściowych i galowych oraz fraków,
(2) w postaci naszywki z flagą Królestwa Dreamlandu noszą żołnierze Armii Królewskiej na obu rękawach bluzy, kurtki, koszulo-bluzy polowej, kurtki czołgisty, kombinezonu pilota, bluzy technika lotniczego, kurtki ochronnej i ocieplacza na kurtkę oraz kurtki zimowej powyżej oznaki stopnia wojskowego.

VII. Oznaki rozpoznawcze stanowiące godło jednostki wojskowej nosi się na lewym (a w chorągwiach reprezentacyjnych Armii Królewskiej na prawym) rękawie płaszczy, kurtek mundurowych wyjściowych i galowych, bluz olimpijek, kurtek i bluz polowych, bluz ćwiczebnych oficerskich.

VIII. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem (a w razie jego nieposiadania z imieniem) noszą żołnierze zawodowi do wszystkich ubiorów bezpośrednio nad klapą prawej górnej kieszeni, a na kurtkach Królewskiej Marynarki Wojennej po prawej stronie symetrycznie do baretek.

IX. Wzory:
(1) orłów rodzajów sił zbrojnych w układzie z dystynkcjami oznak stopni wojskowych na czapki rogatywki i garnizonowe stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
(2) orłów rodzajów sił zbrojnych w układzie z dystynkcjami oznak stopni wojskowych na berety i furażerki stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
(3) oznak stopni wojskowych na naramienniki stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
(4) oznak stopni wojskowych na rękawy kurtek stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
(5) oznak stopni wojskowych na kurtki stanowią załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
(6) oznak korpusów osobowych stanowią załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
(7) oznak szkolnych stanowią załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
(8) oznak przynależności państwowej stanowią załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
(9) oznaki identyfikacyjnej stanowią załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

X. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej


Załącznik nr 1część 1 – KWL, KWSczęść 2 – KSPczęść 3 – KMW
Załącznik nr 2część 1 – KWL, KWSczęść 2 – KSPczęść 3 – KMW
Załącznik nr 3część 1 – KWL, KWSczęść 2 – KSPczęść 3 – KMWczęść 4 – GK
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5część 1 – KWL, KWS, KSPczęść 2 – KMW, GK
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załączniki nr 8 i 9

Sorry, the comment form is closed at this time.