kw. 232014
 

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 22 kwietnia 2014 roku
[tekst ogłoszony 23 kwietnia 2014 roku]

o zmianie Postanowienia Marszałka Armii Królewskiej o stopniach wojskowych sił zbrojnych Armii Królewskiej.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku z późniejszymi zmianami o obronie Królestwa Dreamlandu,

zarządza się, co następuje:

I. W Postanowieniu Marszałka Armii Królewskiej z dnia 4 października 2012 roku o stopniach wojskowych sił zbrojnych Armii Królewskiej:
(1) skreśla się pkt. XIV,
(2) nadaje się następujące brzmienie pkt. XV: „Awanse na stopnie wojskowe do stopnia Majora bądź Komandora Podporucznika odbywają się automatycznie na podstawie osiągnięcia progowych wartości punktowych Systemu Awansowania Żołnierzy, wskazywanych we wniosku o nadanie stopnia wojskowego z odpowiednim wyszczególnieniem.”,
(3) nadaje się następujące brzmienie pkt. XVI: „Awanse na stopnie wojskowe od stopnia Podpułkownika bądź Komandora Porucznika wzwyż odbywają się z wyboru na podstawie osiągnięcia progowych wartości punktowych Systemu Awansowania Żołnierzy, wskazywanych we wniosku o nadanie stopnia wojskowego z odpowiednim wyszczególnieniem.”,
(4) nadaje się następujące brzmienie pkt. XVII: „System Awansowania Żołnierzy określa załącznik do niniejszego postanowienia.” oraz dodaje załącznik do postanowienia, o którym mowa w nowobrzmiącym przepisie,
(5) skreśla się pkt. XVIII.

II. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.