Cze 152014
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 15 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Szefa Sztabu Generalnego Armii Królewskiej

Działając na mocy pkt. VIII Zarządzenia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury Armii Królewskiej i Sztabu Generalnego, postanawia się, co następuje:

I. Ustanawiam kadm. Albona z Cintry Szefem Sztabu Generalnego Armii Królewskiej.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.