Lis 302014
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 30 listopada 2014 roku

w sprawie udziału wojskowej asysty honorowej i zabezpieczenia konferencji międzynarodowej w Królestwie.

Na podstawie wniosku Rządu Królewskiego, stanowi się co następuje:

I. Przydziela się wojskową asystę honorową w składzie chorągwi reprezentacyjnych rodzajów sił zbrojnych Armii Królewskiej do udziału w uroczystościach otwarcia i zamknięcia konferencji międzynarodowej w Dreamopolis i Saudade, w dniach 6 i 23 grudnia 2014 roku.

II. Do zabezpieczenia konferencji międzynarodowej przydziela się następującej jednostki wojskowe, zwane dalej „siłami zabezpieczenia”:
(1) I Flotę Królewską z Novigradu do zabezpieczenia morskiego strefy Morza Śródziemnego oraz zabezpieczenia powietrznego strefy powietrznej w promieniu 250 km od Dreamopolis i strefy Morza Śródziemnego;
(2) 58. i 59. Batalion Piechoty z Saudade do zabezpieczenia strefy miejskiej Saudade i tras wjazdowych do Domeny Królewskiej okręgu Dreamopolis.

III. Siły zabezpieczenia wykonują swoje zadania w okresie od 1 do 31 grudnia br.

IV. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.