Sty 112015
 

DECYZJA
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 11 stycznia 2015 roku

o przyjęciu do realizacji programu rozbudowy floty wojennej.

I. Przyjmuje się program rozbudowy floty wojennej pod nazwą „Droopi”.

II. W ramach programu „Droopi” zostanie zbudowanych i oddanych do służby 36 okrętów wojennych do końca pierwszej połowy 2015 roku, które sformuje się w trzy flotylle eskortowe.

III. Program „Droopi” realizowany będzie przez Królewską Marynarkę Wojenną i przez zaangażowanie zainteresowanych przedsiębiorstw prywatnych na podstawie kontraktów i wojskowego dostawcy uzbrojenia (WDU).

IV. Trzon programu „Droopi” stanowić będzie nowa klasa okrętów wojennych – niszczyciele śmigłowcowe według projektu typu „Droopi”.

V. Informacje o programie, jego realizatorach, strukturze flotylli eskortowych, zasadach i terminach wodowania i oddawania okrętów do służby, kosztach programu i możliwości przedłużenia programu będą upubliczniane na stronie internetowej Królewskiej Marynarki Wojennej.

VI. Koszty programu zostaną pokryte z budżetu Armii Królewskiej w kwotach odpowiadających wynagrodzeniom za usługi i zlecenia projektowe.

VI. Decyzja wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.