lut 232015
 

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 23 lutego 2015 roku

o zmianie Postanowienia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 28 października 2012 roku o klasyfikacji okrętów wojennych.

I. Dokonuje się następujących zmian w Postanowieniu Marszałka Armii Królewskiej z dnia 28 października 2012 roku o klasyfikacji okrętów wojennych:
(1) w pkt. II (1) do pierwszej rangi dodaje się: „okręt liniowy”;
(2) w pkt. II (2) do drugiej rangi dodaje się: „niszczyciel śmigłowcowy”;
(3) w pkt. II (4) do czwartej rangi dodaje się: „okręt ratowniczy”.

II. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)