Mar 102015
 

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 10 marca 2015 roku

o zmianie Zarządzenia Marszałka Armii Królewskiej z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury Armii Królewskiej i Sztabu Generalnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa,

zarządza się, co następuje:

I. Dokonuje się następujących zmian w Zarządzeniu Marszałka Armii Królewskiej z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury Armii Królewskiej i Sztabu Generalnego:
(1) w pkt. VIII nadaje się następujące brzmienie ppkt. 4: „(4) dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.”;
(2) pkt. IX uzyskuje następujące brzmienie: „IX. Na czele każdego rodzaju sił zbrojnych stoi Lord Dowódca z korpusu generałów bądź admirałów, na czele służb wojskowych stoi Lord Dowódca co najmniej z korpusu oficerów starszych, a na czele dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych stoi Lord Dowódca z korpusu podoficerów, oficerów lub generałów, powoływani i odwoływani przez Marszałka Armii Królewskiej, z wyjątkiem Lorda Generała Gwardii Królewskiej, który jest powoływany i odwoływany bezpośrednio przez Króla. Jeżeli dany rodzaj sił zbrojnych, służb wojskowych lub dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych nie posiada dowódcy funkcję tę sprawuje Marszałek Armii Królewskiej.”;
(3) pkt. X uzyskuje następujące brzmienie: „X. Dowódcy rodzajów sił zbrojnych i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych tworzą Generalicje bądź Admiralicje i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych stanowiące kwatery główne podległych im rodzajów sił zbrojnych i znajdujące się na terenie Domeny Królewskiej.”.

II. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)