lut 042015
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 4 lutego 2015 roku

o nadaniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Przyjmuję Jego Ekscelencję Yusuf Rousseau do Gwardii Królewskiej w stopniu wojskowym kaprala.

II. Przyjęty otrzymuje przydział do Garnizonu Gwardii w Dreamopolis.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

Sorry, the comment form is closed at this time.