lut 162015
 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA ARMII KRÓLEWSKIEJ

z dnia 16 lutego 2015 roku

o nadaniu stopnia wojskowego.

W imieniu Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, Króla Dreamlandu i Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

I. Przyjmuję Jego Ekscelencję Heidricha von Kreismanna do Królewskich Wojsk Specjalnych w stopniu wojskowym kaprala.

II. Przyjęty otrzymuje przydział do Bazy Wojskowej WIDAR.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) marsz. Daniel markiz von Witt
Marszałek Armii Królewskiej

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)